UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Vitvingad tärna

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Vitvingad tärna (Hjälstaviken)

vvt1

Den 17/7 upptäcktes en vitvingad tärna i Hjälstaviken (11:e fyndet i landskapet) och 23/7 iakttogs arten i Ledskärsområdet. Båda fynden avser adulta fåglar och båda har påbörjat ruggningen så att ansiktet är vitt, det är alltså troligt att det rör sig om samma fågel.

Webmaster ( 24.jul.05 )


Vitvingad tärna (Karlholmsviken)

vvt1

Den 17/7 upptäcktes en vitvingad tärna i Hjälstaviken (11:e fyndet i landskapet) och 23/7 iakttogs arten i Ledskärsområdet. Båda fynden avser adulta fåglar och båda har påbörjat ruggningen så att ansiktet är vitt, det är alltså troligt att det rör sig om samma fågel.

Webmaster ( 24.jul.05 )