UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Snösparv

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Uppland

Tornfalk Björktrast Tofsvipa Grönbena Stenskvätta Gräsand Fiskmås Snösparv

tornfalk tornfalk tornfalk bjorktrast tofsvipa gronbena stenskvatta grasand fiskmas fiskmas snosparv snosparv

Lars Mattsson skickar sommarbilder 2010 från Uppland från juni till september:

1-3 Tornfalk 2010-06-26 kl 15:15 Årike Fyris
4 Björktrast 2010-07-03 kl 06:38 Funbo k:a, Funbo
5 Tofsvipa 2010-07-04 kl 08:15 Jönsbolssjön
6 Grönbena 2010-08-03 kl 18:38 Jönsbolssjön
7 Stenskvätta 2010-08-15 kl 09:45 Fågeltornet, Kärven
8 Gräsand 2010-06-29 kl 17:45 Gamla bron, Funboån
9-10 Fiskmås 2010-07-26 kl 15:15 - Skatudden,
11-12 Snösparv 2010-09-26 kl kl 10:15 Rullsand, Billuddens NR

Webmaster ( 26.sep.10 )


Lappsparv, Snösparv (Vaksala)

lappsparv snosparv

Bilderna tagna 21:a jan

Webmaster ( 21.jan.10 )


Snösparv (Uppsala)

snosparv snosparv snosparv

Torbjörn fick några bilder på snösparv idag, mellan Vaksala kyrka och E4:an. Det var en flock på c:a 20 st.

Webmaster ( 11.jan.10 )


Snösparv (Fjärdhundraslätten)

snosparv

24/2. Kul att se dräktvariationen, skriver fotografen.

Webmaster ( 24.feb.06 )


Snösparv (Landsberga)

snosparv

Bild tagen 29/1

Webmaster ( 30.jan.05 )