UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Rödspov

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Rödspov, Myrspov (Ledskär)

rodspov1 rodspov2

Bilder tagna 4/9. Fotografen skriver att rödspoven 'bör vara islandica om artikeln i Roadrunner 3 2004 är att lita på'.

Webmaster ( 05.sep.05 )


Rödspov (Säby stranäng, Järvafältet)

rodspov1 rodspov2 rodspov3

22-25/7 gästade fyra rödspovar Säby strandäng, Järvafältet (bilderna är från 25/7).

Webmaster ( 27.jul.05 )


Rödspov (Angarnsjöängen )

islandica1 islandica2 islandica3

En rödspov av rasen islandica (2:a fyndet för landskapet) upptäcktes av Svante Söderholm och Göran Forsberg vid Angarnsjöängen 5/6. Bilderna från Olof är tagna 6/6.

Webmaster ( 08.jun.04 )


Rödspov (Södra Vendelsjön)

rospovar

Bild tagen 25/9, 2003. Vid det tillfället var det fem rödspovar på plats, men jag lyckades bara fånga fyra på bild - berättar fotografen.

Webmaster ( 11.feb.04 )