UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Pilgrimsfalk

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Pilgrimsfalk (Uppsala)

pilgrimsfalk pilgrimsfalk pilgrimsfalk

Pilgrimsfalk sittande på en lyftkran en bit öster om Fyrisån, mitt emot Studenternas idrottsplats. Fågeln verkar vara en 2k hona och om detta stämmer undrar man om det är samma fågel som bl.a. vistades söder om Gnistarondellen i januari-mars 2009.

På översiktsbilden sitter pilgrimsfalken längst upp på lyftkranen, långt ut åt vänster .

Bilderna tagna 19 december 2009, just när snön började falla lätt och ljuset lämna in för dagen.

Webmaster ( 20.dec.09 )


Pilgrimsfalk (Uppsala)

pilgrimsfalk

Pilgrimsfalken vid Gnistarondellen den 14 februari 2009.

Webmaster ( 15.feb.09 )


Pilgrimsfalk (Fysingen)

pille

16-May

Webmaster ( 22-May-06 )


Pilgrimsfalk, Ängshök (Hjälstaviken)

pille angshok

Bilder tagna 14/5

Webmaster ( 01.jun.04 )