UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Mindre sångsvan

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Knutby

Bläsgås Sädgås Mindre sångsvan Sångsvan

mindre mindre mindre blasgas

Några bilder på mindre sångsvan (tillsammans med en sångsvan) Giningen 18/3 samt en bläsgås (tillsammans med sädgäss) Solvallamossen 18/3

Webmaster ( 21.mar.12 )


Mindre sångsvan (Vendel kyrka)

mindre mindre

Bilder tagna 10:e apr 2008

Webmaster ( 10.apr.08 )


Mindre sångsvan (Ekerö)

msang

Mindre sångsvan som rastar vid Svartsjö dämme 2/4.

Webmaster ( 05.apr.06 )


Mindre sångsvan (Vendelsjön)

msang1 msang2

På morgonen 3/4, under SOF-utflykten.

Webmaster ( 01-May-05 )


Mindre sångsvan (Hallstavik)

msang1 msang2 msang6

På fälten O v76 vid infarten till Hallstavik 6/4.

Webmaster ( 01-May-05 )


Mindre sångsvan, Sångsvan (Långtora flygplats)

svan1 svan2

Bilder tagna 1/4

Webmaster ( 02.apr.05 )


Mindre sångsvan (Staby sätteri)

mindresang

Bild tagen 24/3

Webmaster ( 01.jun.04 )


Mindre sångsvan (Torstuna)

mindresang

Bild tagen 21/3

Webmaster ( 22.mar.04 )