UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Havsörn

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Gimo damm

Kanadagås Grågås Havsörn Tofsvipa Fiskmås krattmås

gimo gimo gimo gimo gimo gimo

Curre skriver: Gimo damm 16 september 2012. 670 kanadagäss (inklusive 7 ljushuvuden = exemplar med lite för mycket ljust på huvudet) och 430 grågäss, men även 54 sädgäss. 11 hybrider kanadagås x grågås. En havsörn (se inflikad bild!) kretsade en kort stund över dammen vilket räckte för att gässen skulle lämna sina bankar och flyga ut och lägga sig på vattenytan. Mycket lättare för mig att räkna dem då! På bilderna ses även tofsvipor, en fiskmås och två skrattmåsar. På en av bankarna stod även en småsnäppa, 7 kärrsnäppor och två större strandpipare, liksom några krickor och bläsänder. En timme efter uppfloget var de flesta gäss tillbaka på sina bankar.

Webmaster ( 20.sep.12 )


Havsörn (Knutby)

havsorn

Havsörnar vid Sotter Burvik Knutby 120103

Webmaster ( 07.jan.12 )


Havsörn (Biskopskulla)

havsorn havsorn

Två havsörnsbilder från 2:e jan, tagna vid Lilla Berg, Biskopskulla

Webmaster ( 03.jan.11 )


Stjärtmes, Havsörn (Uppland)

stjartmes havsorn Skatudden

  • Äntligen har några stjärtmesar hittat vägen till våra fettkulor i Mumsarby.
  • Minst 22 havsörnar i sundet söder om Singö.
  • Isen har sen ett par dagar tillbaka blåst ut från kusten vid Skatudden.

Webmaster ( 16.mar.10 )


Havsörn, Grågås (Hjälstaviken)

havsorn havsorn havsorn havsorn gragas

Observera att minst en havsörn är färgmärkt.

Webmaster ( 08.apr.08 )


Havsörn (Hjälstaviken)

havs

En av havsörnarna som patrullerar Hjälstaviken 30/9.

Webmaster ( 10-Oct-05 )


Havsörn, Fiskgjuse (Ledskär)

havsorn1 fiskgjuse1 fiskgjuse4 fiskgjuse5 fiskgjuse6 fiskgjuse7

Stod i Ledskärstornet för några veckor sedan, inget speciellt att skåda. Vid pass 13:00 besöktes dock viken ett par badsugna rovfåglar - först kom havsörnen, sedan anlände gjusen.

Webmaster ( 18.sep.05 )


Havsörn (Biotestsjön, Forsmark)

havsorn0

Bilden är från 30/1

Webmaster ( 30.jan.05 )