UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Gulhämpling

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Gulhämpling (Lövstabruk)

gulhampling

Bilden är tagen med mobiltelefon genom tubkikare - inte illa! Den 3/6 på em.

Webmaster ( 09.sep.06 )


Gulhämpling, Sidensvans (Horssten)

gulhampling sidensvans

Horssten, Upplands farligaste ö (enl. fotografen) 2/11.
'Detta är väldigt sent men det roliga är ju att jag även hade en i fredags fast en hona...', berättar MB om gulhämplingsobsen. Dessutom bifogar han en praktbild på sidensvans, tackar!

Webmaster ( 02.nov.04 )