UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Gräsand

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Uppland

Tornfalk Björktrast Tofsvipa Grönbena Stenskvätta Gräsand Fiskmås Snösparv

tornfalk tornfalk tornfalk bjorktrast tofsvipa gronbena stenskvatta grasand fiskmas fiskmas snosparv snosparv

Lars Mattsson skickar sommarbilder 2010 från Uppland från juni till september:

1-3 Tornfalk 2010-06-26 kl 15:15 Årike Fyris
4 Björktrast 2010-07-03 kl 06:38 Funbo k:a, Funbo
5 Tofsvipa 2010-07-04 kl 08:15 Jönsbolssjön
6 Grönbena 2010-08-03 kl 18:38 Jönsbolssjön
7 Stenskvätta 2010-08-15 kl 09:45 Fågeltornet, Kärven
8 Gräsand 2010-06-29 kl 17:45 Gamla bron, Funboån
9-10 Fiskmås 2010-07-26 kl 15:15 - Skatudden,
11-12 Snösparv 2010-09-26 kl kl 10:15 Rullsand, Billuddens NR

Webmaster ( 26.sep.10 )


Bilder från Uppsala

Grönbena Gräsand Mindre strandpipare

gronbena grasand grasand grasand mindre

Grönbenan höll till vid reningsverket tillsammans med 16 artfränder. Den gående anden var på väg till ån från Sjukhusbacken mot Studenternas och var ut på gatan några gånger. De simmande finns på Reningsverket, och det var två honor som slagit sig i hop där. Mindre standpiparen vid reningsverket oxå, spelade vackert alldeles bredvid Martina. Alla bilderna togs den 16:e maj.

Webmaster ( 20-May-08 )


Gräsand (Eddaspången, Uppsala)

grasand

Hur vanligt är det att gräsänder klättrar i träd, undrar fotografen. Den här gjorde det vid Eddaspången, Uppsala 13/4.

Webmaster ( 22.apr.06 )