UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fotogalleri: Fiskmås

De senaste 10 bilder finns här. Alla bilder hittar man genom fotogalleriets registret.

Klicka på en miniatyr nedan för att se bilden i ursprungsstorlek.


Bilder från Gimo damm

Kanadagås Grågås Havsörn Tofsvipa Fiskmås krattmås

gimo gimo gimo gimo gimo gimo

Curre skriver: Gimo damm 16 september 2012. 670 kanadagäss (inklusive 7 ljushuvuden = exemplar med lite för mycket ljust på huvudet) och 430 grågäss, men även 54 sädgäss. 11 hybrider kanadagås x grågås. En havsörn (se inflikad bild!) kretsade en kort stund över dammen vilket räckte för att gässen skulle lämna sina bankar och flyga ut och lägga sig på vattenytan. Mycket lättare för mig att räkna dem då! På bilderna ses även tofsvipor, en fiskmås och två skrattmåsar. På en av bankarna stod även en småsnäppa, 7 kärrsnäppor och två större strandpipare, liksom några krickor och bläsänder. En timme efter uppfloget var de flesta gäss tillbaka på sina bankar.

Webmaster ( 20.sep.12 )


Bilder från Uppland

Tornfalk Björktrast Tofsvipa Grönbena Stenskvätta Gräsand Fiskmås Snösparv

tornfalk tornfalk tornfalk bjorktrast tofsvipa gronbena stenskvatta grasand fiskmas fiskmas snosparv snosparv

Lars Mattsson skickar sommarbilder 2010 från Uppland från juni till september:

1-3 Tornfalk 2010-06-26 kl 15:15 Årike Fyris
4 Björktrast 2010-07-03 kl 06:38 Funbo k:a, Funbo
5 Tofsvipa 2010-07-04 kl 08:15 Jönsbolssjön
6 Grönbena 2010-08-03 kl 18:38 Jönsbolssjön
7 Stenskvätta 2010-08-15 kl 09:45 Fågeltornet, Kärven
8 Gräsand 2010-06-29 kl 17:45 Gamla bron, Funboån
9-10 Fiskmås 2010-07-26 kl 15:15 - Skatudden,
11-12 Snösparv 2010-09-26 kl kl 10:15 Rullsand, Billuddens NR

Webmaster ( 26.sep.10 )


Bilder från Stockholms ström

Fiskmås Knölsvan Skrattmås

fiskmas knolsvan skrattmas

Bilder tagna 2/2

Webmaster ( 05.feb.05 )