UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fågelskydd

Inventering av Årike Fyris

Fågelskydd - Aktuella projekt - Årike Fyris

De fina områdena runt Övre Föret och Kungsängen besöks kontinuerligt av skådare och andra naturintresserade Uppsalabor och ur den aspekten är det ett av de viktigaste stadsnära naturområdena. UOF ska självklart hjälpa till att bevara fågellivet och utveckla området både i restaureringsarbete och i arbete för att göra det tillgängligt för alla.

Föreningen har under fyra tidigare år inventerat området på häckande fågelarter och det arbetet har legat till grund för restaureringsarbete och skötselplaner (se resultat 2002 [PDF]). Fokus vid de inventeringarna har legat på Kungsängen och markerna öster om Övre föret och nu är det dags att gå vidare med ytterligare undersökande arbete inför några föreslagna förändringar i området.

Under våren 2005 kommer sträckan längs Sävjaån, från Kuggebro till Fyrisån, samt ytterligare något eller några avgränsade områden att inventeras. Syftet med inventeringarna är huvudsakligen att få ett underlag till nästa års revirkartering i form av detaljerade kartor men även att få underlag för en vettig strategi för arbetet 2006. Det är förstås även intressant att redan nu kunna upptäcka och dokumentera de arter som finns i den händelse förändringar i området föreslås redan innan en komplett revirkartering gjorts.

Du är välkommen att delta i inventeringarna som startar nu men du måste ha en hyfsad erfarenhet så att du säkert känner igen fåglarna du ser men behöver inte ha någon tidigare inventeringserfarenhet. Det får du lära dig.

Känns det spännande? Kontakta i så fall den ansvarige snabbt! Hur många som helst kan inte vara med så först till kvarn får först lära sig inventera...

Ansvarig
Jocce Ekström
Dirigentvägen 19
756 54 Uppsala
018-40 00 90, 070-765 44 57
info@uof.nu

Övriga deltagare
Annika Rastén
Fredrik Litsgård
Ola Sundell
Stephen Manktelow
Anders Larsson