UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Fågelskydd

Råkan

Förslag på gemensam policy gällande Råkan Corvus frugilegus populationsstorlek i Uppsala län

Med tanke på att råkan har minskat från 1330 par 1990 till 700 par 2002 utan attvi egentligen vet varför(om inte boförstöring är orsaken) så anser vi att 700 par tills vidare är en miniminivå på populationen i Uppsala. Ulf Karlsson