Rrk (Regionala rapportkommittén)

Tallsparv (Emberiza leucocephalos) [1, 1]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1959 1 ex. (ung hane) ringmärkt Täby 18/1 (Sollenberg, 1959) Första fyndet för Sverige.*
2002 1 ex. (ad. hane) Bärby, Funbo 23-25/2, samma fågel sågs sedan vid Halmbyboda 2/3 och den 10/3 sågs fågeln vid både Bärby och Funbo k:a. (FiU 30 (2): 49)

Bilder

                                                                                                                    Åter...