Rrk (Regionala rapportkommittén)

Officiella fynddata för sällsyntare arter i Uppland:

Fynddata t.o.m. 2004 för Upplands rapportområde (RO) och Upplandsdelen av Stockholms RO.
2004-12-31 hade det totalt anträffats 358 arter (kat A-C) i landskapet Uppland.
Nya arter 2004 blev styltlöpare och svartvingad vadarsvala medan kaspisk trut försvann p.g.a. förnyad rk-granskning som inte fann det enda fyndet tillräckligt säkerställt.

[ ] = bedöms som icke-spontan (trol. parkrymling etc.)   F = Foton finnes   D = Dokument/fyndbeskrivning   L = lätesinspelning

På artsidorna gäller (om inte annat uttryckligen anges):

Artnamn (vetenskapligt namn) [antal ex. före 1970, antal ex. fr.o.m. 1970]

* = ej granskad eller godkänd av Rk (SOF:s raritetskommitté)

Vanligaste referenserna:
FiU = Fåglar i Uppland (utgiven av Upplands Ornitologiska Förening, UOF)
FiSt = Fåglar i Stockholmstrakten (utgiven av Stockholms Ornitologiska Förening, StOF)
VF = Vår Fågelvärld (utgiven av Sveriges Orniotlogiska Förening, SOF)

ex:
(VF 36: 279) avser Vår Fågelvärld, årgång 36, sidan 279
(FiU 29 (2): 46) avser Fåglar i Uppland, årgång 29, nr 2, sidan 46

Bokmärken:
Änder   Lommar   Rovfåglar   Vadare   Måsar   Duvor   Sångare   Mesar   Fältsparvar

 

[Svart svan] (Cygnus atratus)

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)

Sädgås "Tundrasädgås" (Anser fabalis rossicus)

Bläsgås "Grönländsk bläsgås" (Anser albifrons flavirostris)

Fjällgås (Anser erythropus)

[Stripgås] (Anser indicus)

[Snögås] (Anser caerulescens)

[Kanadagås] (Branta canadensis minima)

Prutgås "Ljusbukig prutgås" (Branta bernicla hrota)

Rödhalsad gås (Branta ruficollis)

Rostand (Tadorna ferruginea)

[Kaprostand] (Tadorna cana)

[Brudand] (Aix sponsa)

[Mandarinand] (Aix galericulata)

Amerikansk bläsand (Anas americana)

[Praktand] (Anas falcata)

Amerikansk kricka (Anas carolinensis)

[Gulnäbbad kricka] "Speckled Teal" (Anas flavirostris)

[Kapand] (Anas capensis)

Blåvingad årta (Anas discors)

Rödhuvad dykand (Netta rufina)

Ringand (Aythya collaris) F

Vitögd dykand (Aythya nyroca)

Praktejder (Somateria spectabilis)

Alförrädare (Polysticta stelleri) F

Vitnackad svärta (Melanitta perspicillata)

[Kamskrake] (Lophodytes cucullatus)

Amerikansk kopparand (Oxyura jamaicensis)

Dalripa (Lagopus lagopus)

Fjällripa (Lagopus muta)

[Berghöna] (Alectoris chukar)

Vaktel (Coturnix coturnix)

Svartnäbbad islom (Gavia immer)

Vitnäbbad islom (Gavia adamsii)

Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis)

Stormfågel (Fulmarus glacialis)

Klykstjärtad stormsvala (Oceanodroma leucorhoa)

Havssula (Morus bassanus)

Rördrom (Botaurus stellaris) F

Dvärgrördrom (Ixobrychus minutus)

Natthäger (Nycticorax nycticorax)

Kohäger (Bubulcus ibis)

Rallhäger (Ardeola ralloides)

Silkeshäger (Egretta garzetta)

Ägretthäger (Egretta alba) F

Svart stork (Ciconia nigra)

Vit stork (Ciconia ciconia)

Bronsibis (Plegadis falcinellus)

Skedstork (Platalea leucorodia)

[Större flamingo] (Phoenicopterus roseus)

Brun glada (Milvus migrans) F

Röd glada (Milvus milvus)

Ormörn (Circaetus gallicus)

Blå kärrhök (Circus cyaneus)

Stäpphök (Circus macrourus)

Mindre skrikörn (Aquila pomarina)

Större skrikörn (Aquila clanga)

Dvärgörn (Hieraaetus pennatus)

Aftonfalk (Falco vespertinus)

Jaktfalk (Falco rusticolus)

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)

Mindre sumphöna (Porzana parva)

Dvärgsumphöna (Porzana pusilla) D L

Kornknarr (Crex crex)

Jungfrutrana (Grus virgo)

Småtrapp (Tetrax tetrax)

Stortrapp (Otis tarda)

Styltlöpare (Himantopus himantopus)

Skärfläcka (Recurvirostra avosetta) F

Svartvingad vadarsvala (Glareola nordmanni)

Obestämd vadarsvala (Glareola sp.)

Svartbent strandpipare (Charadrius alexandrinus) F

Fjällpipare (Charadrius morinellus)

Amerikansk tundrapipare (Pluvialis dominica)

Sibirisk tundrapipare (Pluvialis fulva)

Obestämd tundrapipare (Pluvialis sp.)

Kustpipare (Pluvialis squatarola)

Stäppvipa (Vanellus gregarius)

Sumpvipa (Vanellus leucurus)

Kustsnäppa (Calidris canutus)

Sandlöpare (Calidris alba) F

Rödhalsad snäppa (Calidris ruficollis)

Tuvsnäppa (Calidris melanotos) F

Spetsstjärtad snäppa (Calidris acuminata)

Spovsnäppa (Calidris ferruginea)

Skärsnäppa (Calidris maritima)

Myrsnäppa (Limicola falcinellus)

Prärielöpare (Tryngites subruficollis) F

Brushane (Philomachus pugnax)

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus) F

Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)

Dubbelbeckasin (Gallinago media)

Rödspov (Limosa limosa) F

Rödspov "Isländsk rödspov" (Limosa limosa islandica)

Dammsnäppa (Tringa stagnatilis)

Mindre gulbena (Tringa flavipes)

Tereksnäppa (Xenus cinereus) F

Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)

Brednäbbad simsnäppa (Phalaropus fulicarius) F

Bredstjärtad labb (Stercorarius pomarinus) F

Fjällabb (Stercorarius longicaudus)

Storlabb (Stercorarius skua)

Svarthuvad mås (Larus melanocephalus)

Dvärgmås (Larus minutus)

Tärnmås (Larus sabini)

Långnäbbad mås (Larus genei)

Vitvingad trut (Larus glaucoides) F

Vittrut (Larus hyperboreus)

Tretåig mås (Rissa tridactyla)

Ismås (Pagophila eburnea)

Sandtärna (Sterna nilotica)

Kentsk tärna (Sterna sandvicensis)

Småtärna (Sterna albifrons)

Skäggtärna (Chlidonias hybrida)

Svarttärna (Chlidonias niger) F

Vitvingad tärna (Chlidonias leucopterus)

Spetsbergsgrissla (Uria lomvia)

Alkekung (Alle alle)

Lunnefågel (Fratercula arctica)

Stäppflyghöna (Syrrhaptes paradoxus)

[Skrattduva] (Streptopelia roseogrisea)

Turturduva (Streptopelia turtur)

Större turturduva (Streptopelia orientalis) F

Tornuggla (Tyto alba) F

Fjälluggla (Bubo scandiacus)

Hökuggla (Surnia ulula) F

Lappuggla (Strix nebulosa)

Hornuggla (Asio otus) F

Jorduggla (Asio flammeus) F

Pärluggla (Aegolius funerus)

Biätare (Merops apiaster) F

Blåkråka (Coracias garrulus) F

Härfågel (Upupa epops) F

Korttålärka (Calandrella brachydactyla)

Tofslärka (Galerida cristata)

Berglärka (Eremophila alpestris) F

Rostgumpsvala (Hirundo daurica)

Större piplärka (Anthus richardi)

Fältpiplärka (Anthus campestris)

Sibirisk piplärka (Anthus hodgsoni) F

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus) F

Gulärla "Svarthuvad gulärla" (Motacilla flava feldegg)

Gulärla "Gulhuvad gulärla" (Motacilla flava flavissima/lutea)

Citronärla (Motacilla citreola)

Forsärla (Motacilla cinerea) F

Sädesärla "Engelsk sädesärla" (Motacilla alba yarrellii)

Strömstare (Cinclus cinclus)

Sibirisk järnsparv (Prunella montanella) F

Sydnäktergal (Luscinia megarhynchos)

Blåhake "Vitstjärnig blåhake" (Luscinia svecica cyanecula)

Blåstjärt (Tarsiger cyanurus)

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros) F

Svarthakad buskskvätta (Saxicola torquatus)

Isabellastenskvätta (Oenanthe isabellina) F

Nunnestenskvätta (Oenanthe pleschanka) F D

Ökenstenskvätta (Oenanthe deserti) F

Rostskogstrast (Catharus fuscescens)

Ringtrast (Turdus torquatus)

Taigatrast (Turdus ruficollis)

Träsksångare (Locustella lanceolata) F

Flodsångare (Locustella fluviatilis) F

Vassångare (Locustella luscinioides) F

Busksångare (Acrocephalus dumetorum) F

Kärrsångare (Acrocephalus palustris)

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)

Rödstrupig sångare (Sylvia cantillans)

Ökensångare (Sylvia nana) D

Lundsångare (Phylloscopus trochiloides) F

Kungsfågelsångare (Pylloscopus proregulus)

Taigasångare (Phylloscopus inornatus)

Videsångare (Phylloscopus schwartzi)

Brunsångare (Phylloscopus fuscatus) F

Gransångare "Sibirisk gransångare" (Phylloscopus collybita tristis)

Iberisk gransångare (Phylloscopus ibericus) F

Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla)

Glasögonflugsnappare (Muscicapa dauurica)

Halsbandsflugsnappare (Ficedula albicollis)

Stjärtmes "Kontinental stjärtmes" (Aegithalos caudatus europaeus)

Lappmes (Parus cinctus)

Nötväcka "Sibirisk nötväcka" (Sitta europaea asiatica)

Pungmes (Remiz pendulinus)

Sommargylling (Oriolus oriolus)

Svartpannad törnskata (Lanius minor) F

Varfågel (Lanius excubitor)

Rödhuvad törnskata (Lanius senator)

Lavskrika (Perisoreus infaustus)

Nötkråka "Smalnäbbad nötkråka" (Nucifraga caryocatactes macrorhynchus) F

Kråka "Svartkråka" (Corvus corone corone)

Rosenstare (Sturnus roseus)

Gulhämpling (Serinus serinus)

Gråsiska (Carduelis flammea)

Gråsiska "Brunsiska" (Carduelis flammea cabaret)

Snösiska (Carduelis hornemanni) F

Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera) F

Tallbit (Pinicola enucleator)

Tallsparv (Emberiza leucocephalos) F

Videsparv (Emberiza rustica) F

Dvärgsparv (Emberiza pusilla) F

Gyllensparv (Emberiza aureola)

Kornsparv (Emberizia calandra)

[Påvefink] (Passerina ciris)

                                                                                                                    Åter...