Rrk (Regionala rapportkommittén)

Rosenstare (Sturnus roseus) [0, 5]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1977 1 ex. (ad.) Ekholmsnäsbacken, Lidingö 25/9 (VF 38: 45)
1981 1 ex. (ad.) Uppsala 25/5 (VF 41: 401)
1994 1 ex. (ad. hane) Älvsnäs badplats, Östhammar 16-18/8 (FiU 22: 143)
2000 1 ex. (ad.) Vallentuna k:a 11/6 (FiSt 30 (3): 69)
2000 1 ex. (juv.) rastade Ledskärsområdet 28-30/9 (FiU 28 (2): 53)


                                                                                                                    Åter...