Rrk (Regionala rapportkommittén)

Svartpannad törnskata (Lanius minor) [4, 9]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1961 1 ex. Ärvinge, Järvafältet 2/6 (VF 22: 218)
1966 1 ex. Hagelstena gård, Knivsta 5-19/6 (VF 29: 242)
1966 1 ex. ringmärkt Örskär, Gräsö 8/6 (FiU 4: 53)
1969 1 ex. Haggård, Estuna 13-15/7 (VF 29: 247)
1971 1 ex. Angarnsjöängen 6/6 (VF 31: 283)
1973 1 ex. Bruket, Blidö 12/7 (VF 33: 178)
1974 1 ex. Haga kyrka, N Sigtuna 4/8 (VF 34: 180)
1980 1 ex. Sundskär, Rådmansö 23/7 (VF 40: 483)
1996 1 ex. Angarnsjöängen 10-11/6 (FiSt 27 (1): 68)
1997 1 ex. (ad. hane) Malsta, 3 km NV Norrtälje 2-3/10 (FiU 25 (2): 45)
2001 1 ex. (ad. hane) Ströja, Rasbo 15/5 (FiU 29 (2): 46)
2001 1 ex. Korsö hals, Sandhamns skärgård 16/6 (FiSt 31 (3): 68)
2003 1 ex. (hane) rastade Kasby, Laggaslätten, Lagga 28/5 (FiU 31 (2): 54)

Bilder

                                                                                                                    Åter...