Rrk (Regionala rapportkommittén)

Lappmes (Parus cinctus) [?, 17]

Förteckning över samtliga kända fynd sedan 1970:

1972 4 ex. Skatudden, Väddö 16/10 (VF 32:161; Lundberg & Swanqvist 1973)
1972 1 ex. Altuna 28/10 och 7/11 (VF 34: 182)
1981 1 ex. Bärtbo, Sala 18/12 (FiU 9: 69)
1994 3 ex. (som mest) Sennebyhaken, Väddö 16/10-12/11 (FiU 22: 142)
1994 1 ex. Skatudden 19-21/10 (FiU 22: 142)
1994 1 ex. Ekdalen, Bladåker 22/10 (FiU 22: 142)
2004 1 ex. Långsandsörarna, Älvkarleby 9/11 (FiU 32 (3): 42)
2004 1 ex. Nåsten, Läby 13-19/11 (FiU 32 (3): 42)
2004 1 ex. Gottsunda, Uppsala 16/11-9/12 (FiU 32 (3): 42)
2004 1 ex. Täljstenen, Eriksberg, Uppsala 12/12 (FiU 32 (3): 42)
2004 1 ex. Stava, Åkersberga 12/12 och en vecka framåt (FiSt 34 (4): 74)
2004 1 ex. Björknäsfjärden, Frötuna 19/12 (FiU 32 (3): 42)


                                                                                                                    Åter...