Rrk (Regionala rapportkommittén)

Videsångare (Phylloscopus schwartzi) [0, 6]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1981 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 16/10 (VF 41: 401; Roskarlen 4:17-19)
1988 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 4-6/10 (VF 48: 459)
1991 1 ex. (ad.) ringmärkt Björn, Hållnäs 19/10 (FiU 20: 156)
1993 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 11/10 (FiU 21: 164)
1994 1 ex. (juv.) ringmärkt Svenska Högarna 9/10 (FiU 22: 142)
1995 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 6/10 (FiU 23 (3): 50)


                                                                                                                    Åter...