Rrk (Regionala rapportkommittén)

Vassångare (Locustella luscinioides) [2, 73]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1967 1 sj. Hjälstaviken 9/6-17/7 (VF 29: 247) Femte fyndet i Sverige.
1969 1 sj. Brosjön, Roslags-Bro 3/6-13/7 (VF 29: 247)
1973 1 sj. inre delen av Lårstaviken 29/5-14/6 (VF 34: 181)
1974 1 sj. Vendelsjön 25/5 (VF 34: 181)
1974 1 sj. Lårstaviken 9-14/6 (VF 34: 181)
1975 1 sj. Vendelsjön 6-16/6 (VF 35: 333)
1977 1 sj. Brosjön, Roslags-Bro 22/5-2/7 (VF 38: 45)
1978 1 sj. Hjälstaviken 13/6 (VF 38: 267)
1979 1 sj. Hjälstaviken 23/5 (VF 39: 307)
1979 1 sj. Nedre Föret, Uppsala 4/6 (VF 39: 307)
1980 1 sj. Vendelsjön 10/6 (VF 40: 480)
1980 1 sj. Funbosjön 14/6 (VF 40: 480)
1982 1 sj. Ledskär 17/5 (VF 42: 322)
1982 1 sj. Velända, Roslags-Bro 4/6 (VF 42: 322)
1987 1 sj. Svartsjöviken 20/5 (VF 48: 421)
1987 1 sj. Övre Föret, Uppsala 7/6 (VF 47: 406)
1987 2 sj. Edssjön, Rotebro 9/6-15/7 (VF 47: 406)
1987 1 sj. Lillbyasjön - Filmsjön, Film 10-21/6 (VF 47: 406)
1987 1 sj. Dalbyviken 27-28/6 (VF 47: 406)
1988 1 sj. Filmsjön 12-14/5 (VF 48: 408)
1989 1 sj. Hjälstaviken 4/5 (VF 49: 416)
1989 1 sj. Ledskär 30/5 (FiU 18: 239)
1990 1 sj. Väsbysjön, Länna 7/6 (FiU 18: 239)
1990 1 sj. Sörsjön, Tämnaren 13/6-5/7 (FiU 18: 239)
1991 1 sj. Dalbyviken 2/6 (FiU 19: 208)
1991 1 sj. Fiskarens, Lårstaviken 12/6-1/7 (FiU 19: 208)
1991 1 sj. Hjälstaviken 3-10/8 (FiU 19: 208)
1993 1 sj. Filmsjön 7/6 (FiU 21: 164)
1994 1 sj. västra vassarna, Hjälstaviken 9-25/5 (FiU 22: 141)
1994 1 sj. Kyrkviken, Vallentunasjön 17/5 (FiSt 25: 77)
1994 1 sj. Filmsjön 25/5-1/6 (FiU 22: 141)
1994 1 sj. nedan Kustakullen, Angarnsjöängen 3/8 (Angarngruppen)
1995 1 sj. Antuna gård, Edssjön, Upplands-Väsby 18/5-6/6 (FiSt 25:243)
1995 1 sj. Nyckelholmen, Bruksdammen, Forsmark 15/6-2/7 (FiU 23 (3): 49)
1995 1 sj. Filmsjön 1/7 (FiU 23 (3): 49)
1996 1 sj. Hjälstaviken 12-17/5 (FiU 24 (2): 38)
1996 1 sj. Säbysjön, Järfälla 18/5 (FiSt 27 (1): 65)
1996 1 sj. Filmsjön 31/5-7/6 (FiU 24 (2): 38)
1996 1 sj. Dalbyviken 5-11/6 (FiU 24 (2): 38)
1997 1 sj. Kungsängen, Uppsala 29/5 (FiU 25 (2): 41)
1997 1 sj. Andersvedjedjupet, Roslags-Bro 29/5-18/6 (FiU 25 (2): 41)
1997 1 sj. Ekasjön, Estuna 30/5-7/6 (FiU 25 (2): 41)
1997 1 sj. Lårstaviken 3-28/6 (FiU 25 (2): 41)
1998 1 sj. södra Vendelsjön 6/5-4/7 (FiU 26 (2): 45)
1998 1 sj. Spången, Hjälstaviken 6-10/5 (FiU 26 (2): 45)
1998 1 sj. Viken, Biskops-Arnö, Övergran (FiU 26 (2): 45)
2000 1 sj. tillfälligt och sågs Kasby, Lagga 1/6 (FiU 28 (2): 49)
2000 1 sj. Parnassen, Hjälstaviken 9/7 (FiU 28 (2): 49)
2000 1 sj. Örsundaån, knappt 2 km SO Gryta k:a 24-25/7 (FiU 28 (2): 49)
2001 1 sj. norra delen Hjälstaviken 7-13/5 (FiU 29 (2): 44-45)
2001 1 sj. Fiskarfjärden, Forsmark 22/5-4/6 (FiU 29 (2): 44-45)
2001 1 sj. södra Vendelsjön 15-19/6 (FiU 29 (2): 44-45)
2001 1 sj. Filmsjön 24/6 (FiU 29 (2): 44-45)
2001 1 sj. Hosjön, Knutby 24-26/6 (FiU 29 (2): 44-45)
2002 1 sj. Edssjön, Upplands-Väsby 6-7/5 (FiSt 32 (3): 59)
2002 2 sj. (max.) Hjälstaviken 7/5-31/7 (FiU 30 (2): 43)
2002 2 sj. (max.) Vendelsjön 7/5-7/6 (FiU 30 (2): 43)
2002 1 sj. Grystaviken, Veckholm 7-8/6 (FiU 30 (2): 43)
2002 1 sj. Filmsjön 8-15/6 (FiU 30 (2): 43)
2003 1 sj. Hosjön, Knutby 4/5 (FiU 31 (2): 50)
2003 1 sj. Ludden, Estuna 8-25/5 (FiU 31 (2): 50)
2003 2 sj. Hjälstaviken 15/5-24/6 (FiU 31 (2): 50)
2003 1 sj. Lårstaviken, Balingsta 27/5-14/6 (FiU 31 (2): 50)
2003 1 sj. Sörsjön, Tämnaren 31/5-17/6 (FiU 31 (2): 50)
2003 1 sj. Fysingen 1-3/6 (FiSt 33 (3): 59)
2003 1 sj. Syningen, Rimbo 14/6 (FiU 31 (2): 50)
2003 1 sj. Bälsundaviken, Övergran 22/6 (FiU 31 (2): 50)
2003 1 sj. Angarnsjöängen 29/6-14/7 (FiSt 33 (3): 59)
2004 1 sj. Hjälstaviken 6/5-27/7 (FiU 32 (3): 40)
2004 1 sj. Angarnsjöängen 21-26/5 och 5-13/7 (FiSt 34 (4): 71)
2004 1 sj. södra Vendelsjön 27/6-12/7 (FiU 32 (3): 40)


Antal vassångare i Uppland fr.o.m. 1970:

Bilder

                                                                                                                    Åter...