Rrk (Regionala rapportkommittén)

Rostskogstrast (Catharus fuscescens) [0, 1]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1978 1 ex. (trol. ung hona) ringmärktes på Svenska Högarna 26/9 (VF 39: 40; Edholm m.fl. 1980; Roskarlen 1: 24-27) Andra fyndet i Europa.


                                                                                                                    Åter...