Rrk (Regionala rapportkommittén)

Sädesärla "Engelsk sädesärla" (Motacilla alba yarrellii) [3, 9]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1887 1 ex. (hane) skjuten i Uppsalatrakten av Kjell Kolthoff 4/5 (opublicerad skottlista över samtliga av K. Kolthoff skjutna djur 1886-1944)
1960 1 ex. Råstasjön, Sundbyberg 21/4 (Förteckning över Järvafältets fåglar, 1:a uppl.)*
1966 1 ex. Ängsö, Länna 28/6 (VF 30: 264)*
1984 1 ex. (hona) Lindö, V Stockholm 7/4 (VF 45: 68)
1988 1 ex. (hane) häckade framgångsrikt med en hona av nominatrasen 3 km N Åkerby k:a (VF 48: 406)
1988 1 ex. Uppsala reningsverk 10/7 (VF 48: 406)
1990 1 ex. (hane) Yttergrund, Ledskärsviken, Österlövsta 27/5 (FiU 18: 238)
1994 1 ex. (hona) matade ungar vid Grän, 4 km SV Rasbo 16/6 (FiU 22: 140)
1997 1 ex. (hona) Råstasjön, Solna 6-7/5 (FiSt 27 (4): 31)
2000 1 ex. Råstasjön, Solna 4/5 och 8/5 (FiSt 30 (3): 62)
2001 1 ex. Bullandö, Värmdö 2/9 (FiSt 31 (3): 62)
2002 1 ex. (hane) Norra Stavsudda, Värmdö 4-20/7 (FiSt 32 (3): 57)


                                                                                                                    Åter...