Rrk (Regionala rapportkommittén)

Gulärla "Svarthuvad gulärla" (Motacilla flava feldegg) [0, 2]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1984 1 ex. (hane) Hjälstaviken 22/5-2/6 (VF 45: 67)
1997 1 ex. (adult hane) Biotestsjön 18/5 (FiU 25 (2): 39-40)


                                                                                                                    Åter...