Rrk (Regionala rapportkommittén)

Fältpiplärka (Anthus campestris) [0, 10]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1971 1 ex. Storskär, Röder 19/5 (VF 32: 155)
1974 1 ex. Mälkobbarna, NV Horssten, Värmdö 5/7 (VF 34: 179)
1985 1 ex. Lövstaslätten, Funbo 14/10 (VF 45: 402)
1991 1 ex. överflygande Örstaåkern S Angarnsjöängen 7/9 (gm. Kjell Eriksson)*
1992 1 ex. Svenska Högarna, Blidö 2/6 (FiU 20: 154)
1993 1 ex. mot V Skatudden, Väddö 29/9 (FiU 21: 162)
1995 1 ex. (ad.) rastade Tärnudden, Örskär 21/5 (FiU 23 (3): 45)
1997 1 ex. (adulttecknad) Hållen, Hållnäs 10-14/10 (FiU 25 (2): 38)
2000 1 ex. rastade Tärnudden, Örskär, Gräsö 17/5 (FiU 28 (2): 44)
2003 1 ex. mot NV Bergsbrunna, Danmark 14/6 (FiU 31 (2): 44)


                                                                                                                    Åter...