Rrk (Regionala rapportkommittén)

Jorduggla (Asio flammeus)

Förteckning över kända häckningar fr.o.m. 1970:

1973   Ungkullar bestående av 2, 2 och 4 ungar funna på tre lokaler i ytterskärgården (VF 33: 177)
1977   Bo funnet i skärgården (FiU 13: 189)
1983   Tre häckningar i ytterskärgården (FiSt 13: 79)
1984   Bo med 6 ägg, senare 5 ungar, St.Vånskär, Ut-Fredel (FiU 12: 135)
1984   Ett bofynd i skärgården 13/7 (FiSt 14: 143)
1986   Häckning Broängarna (FiSt 28 (3): 47)
1989   Häckning Vadadalen (FiSt 28 (3): 47)
1991   En till två ungar funna på Ängskär (Anders Forsman, muntl.)
1992   Ett par + fem pull. Svenska Högarna (FiU 20: 152)
1998   Ett par fick ut åtminstone en unge på Horssten, Värmdö (FiSt 28 (3): 47)

Bilder

                                                                                                                    Åter...