Rrk (Regionala rapportkommittén)

Lappuggla (Strix nebulosa) [minst 8, minst 60]

Förteckning över samtliga kända fynd:

Före 1859 1 ex. På Universitetets Zoologiska Museum förvaras ett par andra exemplar af denna fogel, af hvilka det ena blifvit skjutet här i Upland, och det andra på gränsen mellan Upland och Gestrikland. (Lilljeborg 1860)
1859/60 3 ex. (honor) sköts vintertid i en skogstrakt nära Uppsala (Lilljeborg 1860)
1878 1 ex. (hane) sköts vid Älvkarleby 30/4. Förvaras på Zoologiska museet, Uppsala universitet.
1882 1 ex. (hona) skjuten vid Ilända, Svartsjölandet, slutet febr./början mars. Förvaras på Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm.
1893 1 ex. (gammal hane) sköts i norra Uppland i jan. Förvaras på Zoologiska museet, Uppsala universitet.
1913 1 ex. funnet i Stockholms läns skärgård i slutet av febr. (VfN s. 1330)
1976 1 ex. observerades på inäga vid Finnbäcken, Tärnsjö 28/5 (VF 36: 275)
1979 1 ex. (hane) spelade strax norr om Bångsnåret, Harbo 9/4 (VF 39: 301)
1981 1 ex. (hane) spelade vid Österkärret, Tinäsområdet 17/4. Möjligen samma ind. spelade vid Altsjön, Tinäsområdet (Västmanland) 4/4 (Holmstedt 1986)
1981 1 ex. vid Långviken, Blidö 31/10 (VF 41: 380)
1985 1 ex. Länna, S Norrtälje 5-6/5 (VF 45: 398)
1985 1 ex. Morkarla k:a någon gång mellan jul och nyår (FiU 25 (2): 35)
1989 1 ex. Hållen, Hållnäs 18/3 (VF 49: 411)
1989 1 ex. vid Nyväga, Månkarbo 28/5 (VF 49: 411)
1990 1 ex. påträffades död vid järnvägsspår i Svartbäcken, Uppsala 1/4 (FiU 18: 233)
1992 1 ex. Sparren, Närtuna 2 veckor i början av maj (FiU 20: 152)
1992 1 ex. revirropande Olas skifte, Bladåker 9/5 (FiU 20: 152)
1993 1 ex. Stormgatan, Uppsala 5/4 (FiU 21: 158)
1993 1 ex. V Lillån, Enåker 5/4 (FiU 21: 158)
1993 1 ex. sågs i slutet av juni på Örskär, Gräsö och trol. samma ex. Gräsö 13/7 (FiU 22: 137 och FiU 21: 158)
1994 1 ex. Rätvarvet, Tärna 19/11 (FiU 23 (3): 42)
1995 1 ex. [En hane rymde från Skansen under vintern. Med största sannolikhet var det denna fågel som senare under våren sågs på några platser norr om Stockholm, bl.a. vid Mörtsjöängen, Täby 21/5] (FiSt 25:239)
1996 1 ex. Vigelsbo, Altuna 2/11 resp. Bärtbo, Tärna 10/11 (FiU 24 (2): 31)
1997 7 ex. Upplands första häckning konstaterades i Hargs sn med resultatet fyra flygga ungar. Flera rapportörer meddelar två ropande hanar i området, åtskilda på rösten. (FiU 25 (2): 35)
1997 1 ex. (hane) ropade vid flera tillfällen i Fasterna socken 14/3-2/4 (FiU 25 (2): 35)
1997 1 ex. Strömsberg, Tolfta under vintern 97/98 (tilldelas 1997) (FiU 26 (2): 38)
1998 2 ex. Två rapportörer meddelade observationer under häckningstid i östra Uppland, men någon säkerställd häckning kunde ej konstateras. En ropande hane hördes dock vid åtminstone ett tillfälle och under hösten uppmärksammades en mattiggande fågel (hona eller juv, tiggläten mycket lika). (FiU 26 (2): 38)
1998 1 ex. Hemmesta, Värmdö 13-22/2 (FiSt 28 (3): 47)
1999 11 ex. I östra Uppland påbörjade ett par en häckning men misslyckades samt hördes en ropande hane på två lokaler, men bara vid ett tillfälle vardera. I västra delen av landskapet ropade ett par samt hanar på ytterligare fyra lokaler men även där bara kortvarigt. En höstobservation gjordes. (FiU 27 (2): 41)
2000 1 ex. en ropande hane från de östra delarna av landskapet vid ett tillfälle i mars (FiU 28 (2): 40)
2001 6 ex. I norra och östra Uppland ropade hanar på fyra lokaler och sågs ett ex. på en annan. Aktiviteten var dock synnerligen sporadisk. Höstfacit blev en observation i okt. och en i nov. (FiU 29 (2): 39)
2002 4 ex. Mellan 3-22/4 ropade hanar på fyra lokaler: två i nordvästra Uppland och två i östra. (FiU 30 (2): 38)
2003 5 ex. Mellan 15-27/2 ropade hanar på två lokaler i Östervåla socken samt på en i Tierps socken. I Huddunge socken ropade en hane 19/5. Ett ex. observerades på Söderöra, Blidö 14/4 (FiU 31 (2): 42)
2004 5 ex. Ett revir Tierps kommun, 1 ad. Östhammars kommun, 1 ex. Stadsskogen, Uppsala 13/10 och 1 hane ropar Tierps kommun 25/12. En fågel höll till på Runmarö, Värmdö 22-29/5. (FiU 32 (3): 35 och FiSt 34 (4): 61)


Kommentarer:
I Hartman (1859) står omtalat 1 ex. skjuten vid Gysinge bruk vintern 1856-57, vilket kan gälla samma individ som omnämnes av Lilljeborg (1860). Under våren och sommaren 1908 dödades ej mindre än 21 lappugglor i Gävletrakten, de flesta i södra Gästrikland, d.v.s. inte speciellt långt från Uppland (Fauna och flora 3: 207 och 3: 253).
"Skansenfågeln" 1995 inräknas inte i totalsumman.

                                                                                                                    Åter...