Rrk (Regionala rapportkommittén)

Turturduva (Streptopelia turtur) [minst 9, 156]

Antal publicerade exemplar fr.o.m. 1970:


Månadsfördelning (fåglar med längre uppehållstid har placerats i flera månader) fr.o.m.  1970
:


Kommentarer:
Ett anmärkningsvärt vinterfynd av arten föreligger. En fågel bland turkduvorna vid ett sädesupplag i industriområdet i Uppsala 4/12 1968 - 3/1 1969.

                                                                                                                    Åter...