Rrk (Regionala rapportkommittén)

Spetsbergsgrissla (Uria lomvia) [minst 1, 0]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1912 1 ex. sköts vid Sandhamn, Stockholms skärgård under vintern (Fauna och Flora 39: 95) Fågeln finns monterad på Naturhistoriska Riksmuseét, Stockholm.


Kommentarer:
Enligt en kort notis i VF 19: 343 iakttogs 1 ex. vid Billudden i norra Uppland 28/9 1958. I notisen nämns ingenting om dräktkaraktärer som skulle kunna verifiera fyndet. Förväxling med sillgrissla kan därför ej uteslutas.

                                                                                                                    Åter...