Rrk (Regionala rapportkommittén)

Svarttärna (Chlidonias niger)

Förteckning över kända häckningar eller häckningsförsök fr.o.m. 1970:

1978   Häckning konstaterad i Sörsjön, Tämnaren, där 6 ad. observerades 12/7 (FiU 6: 65)
1979   Minst 3 par gjorde häckningsförsök i Sörsjön. Misslyckades pga hällregn under ett dygn (FiU 7: 70)
1983   Fyra par Sörsjön. Bofynd gjordes men häckningen misslyckades (FiU 11: 123)
1987   Ett par Bromsbo sjö, Nysätra 6/6-12/7. Häckningsförsök förefaller sannolikt (FiU 11: 123)
1993   Fem par häckade i Sörsjön, Tämnaren. Sju juv. ringmärktes (FiU 21: 157)
1993   Fyra par häckade i Angarnsjöängen. Tre av de fyra paren lyckades med häckningen som resulterade i totalt fem ungar (FiSt 24, nr. 1)
1994   2 par Sörsjön, Tämnaren 11/5-30/6 (fem ad. sågs 5/6). Två bon med vardera tre ägg noterades 26/5 och 2/6. Två flygga årsungar 30/6 (FiU 22: 135)
1994   Som mest 2 ex. Angarnsjöängen 11/5-12/6, men häckning uteblev (FiSt 25: 71)
1998   Vid Hjälstaviken iakttogs parningsförsök både 28/5 och 3/6, av utseendet at döma av olika par, men dagen efter resp. observation var fåglarna försvunna (FiU 26 (2): 36)
1999   Ett par fick ut tre ungar vid Vendelsjön (FiU 27 (2): 38)
1999   Två par häckade Sörsjön, Tämnaren, men där är häckningsutfallet okänt (FiU 27 (2): 38)
2000   Minst 20 par häckade Sörsjön, Tämnaren; flertalet häckningar lyckades (FiU 28 (2): 37-38)
2000   Ett par med tre pull Hjälstaviken. Den 20/7 sågs ungarna men inte fyra dagar senare och orsaken till detta tros vara en predaterande gråtrut, som mycket väl kan ha några dvärgmåsungar på samvetet också. (FiU 28 (2): 37-38)
2000   Maximalt två ad. Vendelsjön 21/5-12/6 (FiU 28 (2): 37-38)
2000   Ett par Älgsjön, Film/Valö 15-25/6 (FiU 28 (2): 37-38)
2000   Ett par sågs para sig Angarnsjöängen i juni (11-14/6) (FiSt 30 (3): 51-52)
2001   I Sörsjön, Tämnaren påbörjade 15 par häckning, varav åtta lyckades (FiU 29 (2): 37)
2002   20 par Sörsjön, Tämnaren; åtta bon funna (12 pull ringmärkta), troligen fanns minst två till. Ungefär hälften av paren gick ej till häckning. (FiU 30 (2): 35)
2003   Sju par häckade och åtta pull. ringmärktes Sörsjön, Tämnaren 17/6. Från början av juni rapporterades 15 par, vilket kanske betyder att inte alla paren skred till häckning. En häckning konstaterades i Angarnsjöängen där ett par häckade framgångsrikt och fick ut två ungar på vingarna. Dessa fåglar kunde ses på lokalen 26/5-28/7. (FiU 31 (2): 38 och FiSt 33 (3): 50)
2004   Åtta par Sörsjön, Tämnaren samt 5 pulli ringmärkta, 5 par + 3 juv. Kyrksjön, Tegelsmora. (FiU 32 (3): 33)


Antal observerade ex. fr.o.m. 1970 (inklusive producerade juv. vid häckningar):


(n = 739)

Bilder

                                                                                                                    Åter...