Rrk (Regionala rapportkommittén)

Vittrut (Larus hyperboreus) [?, minst 148]

Fördelning av fynd säsongerna fr.o.m. 1969/70:


Månadsfördelning fr.o.m. 1970 (många av trutarna har rastat längre tider och förekommer därför i flera månader)
:


Kommentarer:
En obest. vittrut/vitvingad trut observerades vid Kalvskäret, Singö, 25/12 1982 (FiU 10: 106). Vid Räfsnäs, Rådmansö, uppehöll sig en förmodad hybrid vittrut x gråtrut 16-25/12 1985 (Bjurenståhl 1986, med foton). Fågeln ifråga (1K) uppvisade karaktärer som i många avseenden var identiska med Larus glaucescens (från NV Nordamerika - Berings sund), men denna art kan uteslutas pga stjärtteckning.

                                                                                                                    Åter...