Rrk (Regionala rapportkommittén)

Svarthuvad mås (Larus melanocephalus) [0, 5]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1988 1 ex. (ad.) Årsta, Uppsala 13/6 (VF 48: 472)
1995 1 ex. (ad.) torget i Skärplinge 21/5 (FiU 23 (3): 38)
1997 1 ex. (2K) mot ONO Säby, Danmark 1/6 (FiU 25 (2): 31)
1998 1 ex. (ad. i sommardräkt) mot N Rönnskärs udde 22/4 (FiU 26 (2): 35)
1998 1 ex. (ad. i sommardräkt) Angarnsjöängen 7/5 (FiSt 28 (3): 42)


                                                                                                                    Åter...