Rrk (Regionala rapportkommittén)

Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus) [?, minst 875]

Minimiantal observerade simsnäppor i Uppland fr.o.m. 1970:


Halvmånadsfördelning fr.o.m. 1970-2003 (alltså ej uppdaterad fr.o.m. 2004)
:


Kommentarer
:
Största rapporterade flockar fr.o.m. 1970 var 25 ex. Angarnsjöängen 26/5 2004, 17 ex. Ledskär 19-28/5 1985 och lika många vid Angarnsjöängen 28-29/5 1993, 15 ex. Ledskär 23/5-14/6 1971 och lika många vid Kundbysjön 28-30/5 1976.

Det tidigaste vårfyndet under nämnda period var 9/5, det senaste höstfyndet 27/9.

                                                                                                                    Åter...