Rrk (Regionala rapportkommittén)

Tereksnäppa (Xenus cinereus) [1, 5]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1961 1 ex. Uppsala reningsverk 9/8 (VF 23: 423) Nionde fyndet i Sverige.*
1998 1 ex. (ad.) Ledskär 1-12/9 (FiU 26 (2): 34)
1999 1 ex. (ad.) Ledskär 10/6 (FiU 27 (2): 34)
2000 1 ex. (ad.) rastade Hjälstaviken 2/7 (FiU 28 (2): 35)
2002 1 ex. Säby strandäng, Norra Järvafältet 7/5 (FiSt 32 (3): 47)
2002 1 ex. rastade Ledskär 1-4/6 (FiU 30 (2): 32)

Bilder

                                                                                                                    Åter...