Rrk (Regionala rapportkommittén)

Dubbelbeckasin (Gallinago media) [häckfågel t.o.m. början av 1900-talet, minst 404 ]

Antal rapporterade dubbelbeckasiner fr.o.m. 1970:


Halvmånadsfördelning fr.o.m. 1970 (vissa ind. förekommer i flera perioder)
:


Kommentarer
:
Numera ses och hörs endast ett mindre antal rastande, förbiflyttande fåglar under vår (=282 ex. fr.o.m. 1970) och höst (121 ex. fr.o.m. 1970, som tidigast 2 aug, som senast 31 okt.).

Ett rent sommarfynd gjordes dock 25/6 1993 då 1 ex. spelade vid Hjälstaviken (FiU 21: 155).


                                                                                                                    Åter...