Rrk (Regionala rapportkommittén)

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)

Förteckning över kända vinterfynd fr.o.m. 1970:

1975 1 ex. LVSS, Väddö 27/1 (FiU 4: 49)
1976 1 ex. Norby, Uppsala 5/2. Avled senare. (FiU 4: 49)
1977 1 ex. Bäcklösa, Uppsala 24/1 samt från 13/2 (FiU 5: 48)
1978 2 ex. Bäcklösa, Uppsala 15/1-24/2 (FiU 12: 147)
1984
/85
1 ex. Uppsala Ekeby 26/12-3/2, dock 2 ex. 9/1 och 19/1 (FiU 12: 128 samt 13: 153)
1984 1 ex. Ytterskär, Väddö 29/12 (FiU 12: 128)
1985 2 ex. Rosendal, Uppsala 6/1 (FiU 13: 153)
1986 1 ex. Kundbysjön, Rimbo 29/1 (FiU 14: 150)
1987 1 ex. Uppsala Ekeby 14-15/2 (FiU 15: 156)
1991 1 ex. hittades död i dike mellan Oppsjön och Kyrksjön, Frötuna 17/2 (FiU 19: 196)
1991 1 ex. Morga hage, S Uppsala 23/2 (FiU 19: 196)
1992 1 ex. N delen av Hjälstaviken 4/1 (FiU 20: 148)
1993 1 ex. övervintrade i dike, Morga hage, S Uppsala 12/2-14/3 (FiU 21: 154)
1993 1 ex. i ett dike Gryttby, Vendel 18/12 (FiU 21: 154)
1993 1 ex. i dike vid Årsta, Uppsala 29/12 (FiU 21: 154)
1995 2 ex. vid en bäck i Gottsunda, Uppsala 6/2 (FiU 23 (3): 34)
1996 1 ex. Bäcklösabäcken, Ultuna, Uppsala 1-15/1 och 23/2 (FiU 24 (2): 25)
1998 1 ex. Storholmen, Värmdö 6/1 (FiSt 28 (3): 40)
2000 2 ex. Hargsviken 2/12 (FiU 28 (2): 33)
2000 1 ex. Övre Föret 19/12 (FiU 28 (2): 33)
2000 1 ex. Hjälstaviken 25/12 (FiU 28 (2): 33)
2000 1 ex. södra Vendelsjön 26/12 (FiU 28 (2): 33)
2001 1 ex. i dike med dagvattenutsläpp vid Bäcklösa, Uppsala 20/2-7/3 (FiU 29 (2): 32)
2001 1 ex. Barkarby flygfält 25/12 (FiSt 31 (3): 49)
2003 3 ex. 1 ex. rastade i dike vid Rickomberga, Uppsala 5/1-1/2, dock 3 ex. 25/1 (FiU 31 (2): 34)
2003 1 ex. Flosta källa, Altuna 8/1 (FiU 31 (2): 34)
2003 1 ex. Väntbrunna, Balingsta 16/2 (FiU 31 (2): 34)
2004 1 ex. Horssten 13/12 (FiSt 34 (4): 52)


Totalsumma: 34 ex.

Bilder

                                                                                                                    Åter...