Rrk (Regionala rapportkommittén)

Myrsnäppa (Limicola falcinellus) [?, 910]

Antal ex. fr.o.m. 1970:


Halvmånadsfördelning 1970-1995 (en del fåglar förekommer i två perioder)
:


Kommentarer
:
Tillräckligt detaljerade uppgifter fr.o.m. 1996 och framåt saknas för att kunna fullfölja halvmånadsfördelningsdiagrammet - dock är diagrammets form i huvudsak fortfarande giltigt.

De största observerade flockarna (fr.o.m. 1970) är 28 ex. Ledskär 18/5-1/6 1971 (VF 31: 285), 24 ex. Ledskär 31/5-1/6 1985 (FiU 13: 153 & 17: 163), 25 ex. Hjälstaviken 31/5 1997 (FiU 25 (2): 28), 33 ex. Hjälstaviken 16/7 2000 (FiU 28 (2): 33), 40 ex. Angarnsjöängen 16/7 2000 (FiSt 30 (3): 45) och 20 ex. Ledskär 26/5 2002 (FiU 30 (2): 31).

                                                                                                                    Åter...