Rrk (Regionala rapportkommittén)

Skärsnäppa (Calidris maritima) [?, 1042]

Förteckning över kända fynd fr.o.m. 1970:

1972 1 ex. Slätkobben, Rödkobbarna, NO Möja 1/5 (VF 32: 156)
1972 1 ex. Rönnskärs udde, Väddö 12/11 (VF 32: 160)
1974 7 ex. St.Vånskär, Ut-Fredel 6/1 (VF 34: 179)
1976 1 ex. Ytterskär, Väddö 11/4 (FiU 4: 49)
1976 2 ex. mot S Rönnskärs udde 7/11 (FiU 4: 49)
1977 1 ex. Rönnskärs udde 15/1 (FiU 5: 49)
1978 9 ex. Svenska Högarna 7/1 (FiSt 8: 18)
1980 3 ex. mot S Skatudden, Väddö 18/10 (FiU 8: 72)
1981 2 ex. Näsudden, Runmarö 1/2 (FiSt 11: 29)
1981 1 ex. Ledskär, Österlövsta 17/9 (FiU 9: 61)
1983 1 ex. rastade på fiskebåt i dimma O Söderarm slutet av nov. (FiU 11: 119)
1983 2 ex. N Kalvskäret, Singö 29 och 31/12 (FiU 11: 119)
1984 1 ex. Flisan, Rönnskärs udde 6/1 (FiU 12: 128)
1984 1 ex. Båtmanshättan, Lidingö 23/4 (FiSt 14: 139)
1984 1 ex. mot S Skatudden 14/10 (FiU 12: 128)
1986 2 ex. Tjärven, Söderarm, 5/4 , 1 ex. samma lokal 6/4 (FiU 14: 149)
1988 1 ex. Björn, Hållnäs 2/10 och 9/10 (FiU 16: 146)
1988 1 ex. Tålingen, Gräsö 22/10 (FiU 16: 146)
1988 1 ex. Rönnskärs udde 1/12 (FiU 16: 146)
1989 2 ex. mot S Rönnskärs udde 29/10 (FiU 17: 163)
1989/90 8 ex. (max.) Söderarm 8/11 1989-9/4 1990 (FiU 17: 163; FiU 18: 226)
1990 1 ex. Vidskär, Värmdö 20/1 (FiSt 20: 127)
1990 2 ex. Svenska Högarna 13/10 (FiU 18: 226)
1990 4 ex. mot S förbi Örskär 13/10 (FiU 18: 226)
1990 1 ex. rastade Simpnäs 4/11 (FiU 18: 226)
1991 26 ex. (max.) stationära Söderarm jan-3/3 (FiU 19: 195)
1991 1 ex. Östergrund, Björn 13/10 (FiU 19: 196)
1991 2 ex. Håkansskär, Rådmansö 8/11 (FiU 19: 196)
1991 2 ex. på Flisan vid Ytterskär, Väddö 31/12 (FiU 19: 196)
1991/92 8 ex. (max.) stationära Söderarm, Rådmansö nov.-mars. (FiU 19: 196; 20: 148)
1992 1 ex. rastade på Björn, Hållnäs 1-2/10 (FiU 20: 148)
1993 2 ex. mot S Björn 25/9 (FiU 21: 154)
1993 10 ex. (max) Björn 3-9/10, möjligen var antalet betydligt högre. Som mest sågs 10 rastande ex. samtidigt. Därtill ansåg flera observatörer att totalt 35 ex. sträckte mot SO och därmed lämnade området under nämnda dagar. (FiU 21: 154)
1993 1 ex. mot S Skatudden 11/10 (FiU 21: 154)
1993 1 ex. Björn 23/10 (FiU 21: 154).
1994 1 ex. Hamnskär, Björkö-Arholma 1/1 (FiU 22: 132)
1994 1 ex. Skatudden 19/2 (FiU 22: 132)
1994 1 ex. Gillöga, Blidö 5/3 (FiU 22: 132)
1994 3 ex. mot S Björn 28/9 (FiU 22: 132)
1994 1 ex. rastar Björn 2/10 (FiU 22: 132)
1994 2 ex. rastar Ytterbådan, Björkö-Arholma 30/12 (FiU 22: 132)
1995 2 ex. rastade Haranskär, Ytterskär, Väddö 1/1 (FiU 23 (3): 34)
1995 2 ex. rastade Björn 8/10 (FiU 23 (3): 34)
1995 2 ex. Hötterskär, S Sandhamn 8/10 (FiSt 25: 232)
1995 2 ex. (minst) rastade Björn 15/10 (FiU 23 (3): 34)
1996 1 ex. Källskären, Björkö-Arholma 28/1 (FiU 24 (2): 25)
1996 2 ex. Skatudden 28/9 (FiU 24 (2): 25)
1996 1 ex. Hötterskär, Värmdö 13/10 (FiSt 27 (1): 55)
1996 1 ex. mot S Skatudden 14/10 (FiU 24 (2): 25)
1996 7 ex. Björn 16/10 (FiU 24 (2): 25)
1996 3 ex. mot S Skatudden 16/10 (FiU 24 (2): 25)
1996 4 ex. Björn 17/10 och 19/10 (FiU 24 (2): 25)
1996 2 ex. Rönnskärs udde 19/10 (FiU 24 (2): 25)
1996 1 ex. Björn 27/10 (FiU 24 (2): 25)
1996 2 ex. mot S Rönnskärs udde 2/11 (FiU 24 (2): 25)
1997 2 ex. mot NV Skatudden 1/5 (FiU 25 (2): 28)
1997 1 ex. rastade Björn 27-28/9 (FiU 25 (2): 28)
1997 1 ex. Hötterskär, Värmdö 6/10 (FiSt 27 (4): 22)
1997 1 ex. mot O Björn 10/10 (FiU 25 (2): 28)
1997 7 ex. mot SO Björn 16/10 (FiU 25 (2): 28)
1997 2 ex. Björn 17/10 (FiU 25 (2): 28)
1997 1 ex. Biotestsjön 18/10 (FiU 25 (2): 28)
1997 11 ex. Björn 8/11 (FiU 25 (2): 28)
1998 3 ex. Inre Båden, Värmdö 13/1 (FiSt 28 (3): 39)
1998 14 ex. rastade Horssten, Värmdö 9/5 (FiSt 28 (3): 39)
1998 1 ex. rastade Hötterskär, Värmdö - Stora Sudskär, Värmdö 10/5 (FiSt 28 (3): 39)
1998 1 ex. Ledskär 20/9 (FiU 26 (2): 32)
1998 2 ex. Skaten, Björkö-Arholma 28/9 (FiU 26 (2): 32)
1998 1 ex. Ledskär 4/10 (FiU 26 (2): 32)
1998 3 ex. Örskär 5/10 (FiU 26 (2): 32)
1998 1 ex. Karlholmsviken 7/10 (FiU 26 (2): 32)
1998 2 ex. Skatudden 17/10 (FiU 26 (2): 32)
1998 1 ex. Svenska Högarna 18/10 (FiU 26 (2): 32)
1998 1 ex. Ledskär 5/11 (FiU 26 (2): 32)
1998 1 ex. Rönnskärs udde 31/12 (FiU 26 (2): 32)
1999 1 ex. Rönnskärs udde 2/1 (FiU 27 (2): 32)
1999 1 ex. Söderarm 28/3 (FiU 27 (2): 32)
1999 1 ex. Rönnskärs udde 7/9 (FiU 27 (2): 32)
1999 3 ex. Björn 11/9 (FiU 27 (2): 32)
1999 1 ex. Örskär 18/9 (FiU 27 (2): 32)
1999 2 ex. (2-3) Örskär 6/10 (FiU 27 (2): 32)
1999 2 ex. mot SO Björn 8/10 (FiU 27 (2): 32)
1999 3 ex. Svenska Högarna 15/10 (FiU 27 (2): 32)
1999 1 ex. Horssten, Värmdö 20/10 (FiSt 29 (3): 38)
1999 1 ex. mot SO Björn 31/10 (FiU 27 (2): 32)
1999 1 ex. mot S Skatudden 6/11 (FiU 27 (2): 32)
1999 25 ex. Horssten, Värmdö 23/11 (FiSt 29 (3): 38)
2000 3 ex. Horssten, Värmdö 8/4 (FiSt 30 (3): 44)
2000 33 ex. Horssten, Värmdö 1/5 (FiSt 30 (3): 44)
2000 1 ex. rastade Rönnskärs udde 30/9 (FiU 28 (2): 33)
2000 1 ex. Horssten, Värmdö 5/10 (FiSt 30 (3): 44)
2000 3 ex. mot S Rönnskärs udde 8/10 (FiU 28 (2): 33)
2000 4 ex. rastade Björn 24/10 (FiU 28 (2): 33)
2001 14 ex. Stora Nassa skärgård 22/4 (FiSt 31 (3): 48)
2001 12 ex. Gillöga skärgård 22/4 (FiU 29 (2): 32)
2001 5 ex. Nåtfjärden, Rådmansö 25/4 (FiU 29 (2): 32)
2001 8 ex. Hötterskär, Värmdö 25/4 (FiSt 31 (3): 48)
2001 50 ex. rastade Horssten, Värmdö 25/4-22/5 (FiSt 31 (3): 48)
2001 1 ex. Grönskär, Värmdö 16/9 (FiSt 31 (3): 48)
2001 2 ex. rastade Tärnudden, Örskär 29/9 (FiU 29 (2): 32)
2001 35 ex. Horssten, Värmdö 30/9 (FiSt 31 (3): 48)
2001 7 ex. Horssten, Värmdö 18-19/10 (FiSt 31 (3): 48)
2001 1 ex. mot S Skatudden 18/10 (FiU 29 (2): 32)
2001 1 ex. Rönnskärs udde 20/10 (FiU 29 (2): 32)
2001 2 ex. rastade Björn 21/10 (FiU 29 (2): 32)
2001 16 ex rastade Horssten, Värmdö 20/11 (FiSt 31 (3): 48)
2002 1 ex. Rönnskärs udde 13/1 (FiU 30 (2): 30-31)
2002 1 ex. Skatudden 2 och 8/2 (FiU 30 (2): 30-31)
2002 1 ex. Hamnskär, SO Simpnäs klubb, Björkö-Arholma 3/2 (FiU 30 (2): 30-31)
2002 3 ex. Simpnäs brygga, Björkö-Arholma 3/2 (FiU 30 (2): 30-31)
2002 1 ex. Sennebyhaken 10/2 (FiU 30 (2): 30-31)
2002 75 ex. rastade Ut-Fredel, Blidö 14/4 (FiU 30 (2): 30-31)
2002 130 ex. rastade Stora Nassa skärgård 14/4 (FiSt 32 (3): 43)
2002 190 ex. (minst) Gillöga skärgård 19-20/4, ca 40 ex. kvar där 20/5 (FiU 30 (2): 30-31)
2002 12 ex. (max) Horssten, Värmdö 7-19/5 (FiSt 32 (3): 43)
2002 1 ex. Örskär 6/10 (FiU 30 (2): 30-31)
2002 1 ex. Skatudden 10/10 (FiU 30 (2): 30-31)
2002 1 ex. Äggekobb, Bocköreservatet, Värmdö 29/10 (FiSt 32 (3): 43)
2002 1 ex. Skatudden 1/11 (FiU 30 (2): 30-31)
2002 1 ex. Sennebyhaken 2/11 (FiU 30 (2): 30-31)
2002 10 ex. rastade Horssten, Värmdö 3/12 (FiSt 32 (3): 43)
2003 2 ex. Fjällbostrand, Väddö 2/1 (FiU 31 (2): 34)
2003 8 ex. Sennebyhaken, Väddö 3-4/1 (FiU 31 (2): 34)
2003 1 ex. Biotestsjön, Forsmark 4-19/1 (FiU 31 (2): 34)
2003 2 ex. Kargrunden, Harö skärgård, Värmdö 9/2 (FiSt 33 (3): 42
2003 1 ex. Ledskär 30/4 (FiU 31 (2): 34)
2003 3 ex. mot N Horssten, Värmdö 2/5 (FiSt 33 (3): 42
2003 9 ex. (1-9 ex.) Svenska Högarna, Blidö 15-17/5 (FiU 31 (2): 34)
2003 1 ex. rastade Horssten, Värmdö (FiSt 33 (3): 42
2003 35 ex. Under hösten gjordes 12 fynd; smärre antal på följande lokaler: Björn, Blidö, Fågelsundet, Sennebyhaken, Skatudden, Svenska Högarna samt Örskär. Största antalet var 13 ex. mot N Svenska Högarna 15/10 (FiU 31 (2): 34)
2004 81 ex. Horssten: 1 ex. 7/5, 41 ex. mot NO 15/5, 1 ex. 25/5, 1 ex. 1/10, 35 ex. mot SV 2/10, 1 ex. mot S 8/10 och 1 ex. 24/10. (FiSt 34 (4): 51)
2004 20 ex. Upplands RO: inga vinter- eller vårfynd, under hösten endast 20 ex. Största flock var 7 ex. Svenska Högarna 10/10 (FiU 32 (3): 28)


Antal ex. fr.o.m. 1970:


Antal fynd/år
:


Månadsfördelning:


Kommentarer:
Antalet ex./år har ökat drastiskt fr.o.m. 2001 p.g.a. ett fåtal större flockar som upptäckts i ytterskärgården. Antalet fynd har, som synes, inte ökat lika drastiskt.

                                                                                                                    Åter...