Rrk (Regionala rapportkommittén)

Tuvsnäppa (Calidris melanotos) [1, 15]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1962 1 ex. (juv.) Hjälstaviken 22/9-2/10 (VF 45: 69)*
1976 1 ex. Ledskär 16/10 (VF 37: 76)
1991 1 ex. (juv.) Kogrundet, Hargsviken, Harg 29/9-1/10 (FiU 19: 195)
1994 1 ex. Angarnsjöängen 5/6 (FiSt 25: 66)
1996 1 ex. Angarnsjöängen 3-4/6 (FiSt 27 (1): 55)
1997 1 ex. rastade Hjälstaviken 31/5-1/6 (FiU 25 (2): 28)
1999 1 ex. Dyarna, Enköping 10-11/5 (FiU 27 (2): 32)
1999 1 ex. (juv.) Hjälstaviken 30/8-6/9 (FiU 27 (2): 32)
2000 1 ex. (juv.) Hjälstaviken 22/9-4/10 (FiU 28 (2): 33)
2000 1 ex. (juv.) rastade Ledskärsängarna 26/9-1/10 (FiU 28 (2): 33)
2001 1 ex. (ad. hane) rastade Hjälstaviken 26/7-4/8 (FiU 29 (2): 32)
2001 1 ex. (adult) Angarnsjöängen 19-25/8 (FiSt 31 (3): 48)
2002 1 ex. (juv. hane) rastade Hjälstaviken 22/9-4/10 (FiU 30 (2): 30)
2003 1 ex. (1K) rastade Horssten, Värmdö 30/9-2/10 (FiSt 33 (3): 42)
2004 1 ex. (trol. hona) rastade Ledskär 18-19/5 (FiU 32 (3): 28)
2004 1 ex. (1K) Svartsjö dämme, Svartsjöviken 20-26/9 (FiSt 34 (4): 50)

Bilder
                                                                                                                    Åter...