Rrk (Regionala rapportkommittén)

Sumpvipa (Vanellus leucurus) [0, 2]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1999 1 ex. (ad.) rastade Hjälstaviken 6/5 (FiU 27 (2): 31)
2000 1 ex. rastade Björn, Hållnäs 9/6 (FiU 28 (2): 32)


                                                                                                                    Åter...