Rrk (Regionala rapportkommittén)

[Berghöna] (Alectoris chukar) [0, 1]

Förteckning över samtliga kända fynd:

2002 1 ex. höll sig på en villaaltan i Sollentuna 5-10/6 (FiSt 32 (3): 37)


Kommentarer
:
Utan tvivel förrymd ur fångenskap.
                                                                                                                    Åter...