Rrk (Regionala rapportkommittén)

Fjällripa (Lagopus muta) [1, 0]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1896 1 ex. (hona) sköts på Stormossen, Bälinge 9/1 (Kolthoff & Jägerskiöld 1898) Exemplaret finns monterat på Zoologiska muséet, Uppsala universitet.


                                                                                                                    Åter...