Rrk (Regionala rapportkommittén)

Jaktfalk (Falco rusticolus) [minst 18, ca 67]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1698 1 ex. (juv.) Uppsala 9/2 (Rudbeck d.y., Plansch No 13)
1846 1 ex. (ad. hona) Uppsala 20/10 (finns monterad på Zoologiska inst., Uppsala universitet)
1856 1 ex. (juv. hane) Stockholm 4/3 (Zool. inst., Uppsala universitet)
1876 1 ex. (juv. hane, intermediär morf "Islandsfalk") skjuten vid Älvkarleö 30/10 (finns monterad på Zool. inst., Uppsala universitet)
1880 1 ex. (juv. hane) Marma station 17/12 (Lundborgska fågelsamlingen, Norrköping)
1899 1 ex. (ad. hona, vit morf "Grönlandsfalk") skjuten i Knutby 9/10 (finns monterad på Zoologiska inst., Uppsala universitet)
1915 1 ex. (juv. hona) skjuten vid Gränby, Uppsala 25/3. Falken slog mot uvbulvan. I krävan fanns en hel rapphöna (Fauna och flora 10: 92)
1917 1 ex. (ung hane) skjuten vid Bogesund 9/10, då den slog för berguv (SJT 55: 377)
1935 1 ex. (juv. hane) Lagga sn. 11/9 (finns monterad på Zoologiska inst., Uppsala universitet)
1953 1 ex. (hona) skjuten i Fjärdhundra 1/2 (VF 12: 138)
1954 1 ex. (juv. hona) Harbonäs prästgård, Tärnsjö 21/8 (finns monterad på Zool. inst., Uppsala universitet)
1957 1 ex. Rönnskärs udde, Väddö 10/11 (VF 18: 174)
1958 1 ex. Vendelsjön 6/5 (VF 19: 342 och VF 29: 241)
1962 1 ex. Ulva, Gamla Uppsala 4/1 (VF 29: 241)
1962 1 ex. (juv.) Hjälstaviken 18/11 (VF 29: 244)
1966 1 ex. Tinäsområdet febr. (Holmstedt 1986)
1968 1 ex. Tinäsområdet 10/3 (Holmstedt 1986)
1969 1 ex. Tämnaren 16/4 (VF 29: 244)
1970 1 ex. (juv.) Stockholms ström med omgivningar 18/1-5/3 (VF 30: 257)
1971 1 ex. (yngre fågel) Stockholms ström 3/1-6/3 (VF 31: 281)
1971 1 ex. Skatudden, Väddö 12/9 (VF 31: 285)
1972 1 ex. (juv.) Hjälstaviken 15/10 (VF 32: 159)
1973 1 ex. Hjälsta 27/3 (VF 33: 182)
1975 1 ex. Angarn 12/3 och 31/3 och trol. samma ex. Finsta, Skederid 23/3 (VF 35: 316)
1975 1 ex. (juv.) Vendelsjön 3/4 (VF 35: 316)
1975 1 ex. (juv.) Lövstaslätten, Danmark 27-28/9 (VF 35: 316)
1975 1 ex. (juv.) mot SO Skatudden 18/10 och trol. samma ex. 24/10 (VF 35: 316)
1976 1 ex. (ad.) Skatudden 21/8 (VF 36: 272)
1976 1 ex. (ad.) Ekholmsnäsbacken, Lidingö 29/9 (VF 37: 356)
1977 1 ex. Finsta, Skederid 23/2 (VF 37: 345)
1978 1 ex. som mobbade en havsörn utanför Tärnsjö 8/4 (Holmstedt 1986)
1978 1 ex. Skatudden 4/11 (VF 38: 257)
1979 1 ex. södra Vendelsjön 16/9 (VF 39: 297)
1981 1 ex. (ad.) Fågelsundet, Hållnäs 12/9 (VF 41: 375)
1981 1 ex. (juv.) Söderarm 24/9 (VF 41: 375)
1982 1 ex. Krusenberg, Alsike 7/3 (VF 42: 309)
1982 1 ex. (ad.) mot N Fyrislund, Uppsala 14/4 (VF 42: 309)
1982 1 ex. (juv.) Kappelskär-Tjockö, Rådmansö 21/10 (VF 42: 309)
1983 1 ex. Granberg, Skogs-Tibble 24/4 (VF 45: 413)
1983 1 ex. (juv.) mot V Skatudden 1/10 (VF 43: 470)
1984 1 ex. (juv.) Ådö, Mälaren 17-18/3 samt samma ex. 21/3 vid Bro (FiSt 14: 137)
1985 1 ex. mot SV Kappelskär 15/12 och trol. samma ex. (juv.) Gjusskär utanför Kappelskär samma datum (VF 45: 391)
1986 1 ex. södra Vendelsjön 27/4 (VF 47: 416)
1986 1 ex. (juv.) Stora Essingen, Stockholm 2/11 (VF 46: 390)
1987 1 ex. Nyborg, Häggeby 17/3 (VF 48: 420)
1987 1 ex. (juv.) Hjälstaviken 30/9 (VF 47: 391)
1987 1 ex. (juv.) Gisslingö, Rådmansö 12/10 (VF 48: 420)
1987 1 ex. (juv.) Svenska Högarna 2-4/11 (VF 47: 391)
1988 1 ex. (subad./ad.) södra Vendelsjön, Vendel 10/4 (VF 48: 394)
1988 1 ex. Lilla Ultuna, Uppsala 22/10 (VF 49: 403)
1988 1 ex. Angarnsjöängen 26/11 (Medd. nr 20, Årsrapport 1988, Angarngruppen)
1989 1 ex. Skatudden 9/9 (VF 49: 403)
1989 1 ex. (juv.) Hjälstaviken 8-14/10 (VF 49: 403)
1989 1 ex. Söderarm 9/12 (FiU 18: 223)
1990 1 ex. rastade Söderarms fyr 11/3 (FiU 18: 223)
1990 1 ex. (juv.) 4 km V Forsmark 14/4 (FiU 19: 191)
1990 1 ex. (juv.) Lövstaslätten, Danmark-Funbo 23/9-28/10 (FiU 18: 223)
1990 1 ex. mot S Nolmyra strax SO Tämnaren 24/11 (FiU 18: 223)
1990 1 ex. (juv.) över Ekoln, Alsike 28/12 (FiU 18: 223)
1991 1 ex. Vendelsjön 31/3 (FiU 19: 191)
1991 1 ex. (juv.) Varmsätra-Kärrbäck, 5-6 km O Sala 1/9 (FiU 20: 144)
1991 1 ex. (ad.) Lemshaga, Värmdö 6/10 (FiSt 21: 98)
1992 1 ex. Söderarms skärgård 6-cirka11/1 (FiU 20: 144)
1992 1 ex. V Nysätra k:a 21/3 (FiU 20: 144)
1992 1 ex. Tjockö, Rådmansö 2/11 (FiU 20: 144)
1993 1 ex. (ungfågel) Hjälstaviken med omgivningar 12/3-14/4 (FiU 21: 150)
1993 1 ex. (juv./subad.) Björn 30/10 (FiU 21: 150)
1994 1 ex. (juv. hona) mot SV Svenska Högarna 2/10 (FiU 22: 128)
1994 1 ex. (juv.) Koholmen-Ytterholmen, Norra Björkfjärden 19/11 (FiU 22: 128)
1995 1 ex. (2K) Lövstaslätten, Danmark 21/3 och trol. samma ind. vid Lagga-Östuna 25/3 (FiU 23 (3): 29)
1995 1 ex. mot SV förbi Örskär 7/10 (FiU 24 (3): 21)
1995 1 ex. Svenska Högarna 11/10 (FiU 23 (3): 29)
1995 1 ex. (juv.) Tjocksta, Danmark 23-13/10 (FiU 23 (3): 29)
1995 1 ex. (juv.) Solberga, Runmarö 21/10 (FiSt 25: 228)
1996 1 ex. (juv.) Björn 24/9 (FiU 24 (2): 21)
1996 1 ex. (juv.) Sundbromark, NV Uppsala 7/10 (FiU 24 (2): 21)
1996 1 ex. (vit morf, grönlandstyp) med ringar på tarserna i Uppsala (bl.a. på domkyrkotornet) och på slätterna runt staden 4/6-5/9 (FiU 24 (2): 21)
1997 1 ex. (juv.) rapporterad vid fyra tillfällen från Lövstaslätten med omnejd 13-27/9 (FiU 25 (2): 24)
1997 1 ex. (juv.) mot SO förbi Stamsjön 15/9 (FiU 25 (2): 24)
1998 1 ex. (juv.) Kalvskäret, Singö 17/1 (FiU 26 (2): 28)
1999 1 ex. (1K-fågel) Klosterbacken, Angarnsjöängen 27/10 och trol. samma ex. Kyrkviken, Vallentunasjön 3/11 och trol. samma ex. Fysingen 5/11 (FiSt 29 (3): 29-30)
2000 1 ex. passerade Örskärs fyr 17/9 (FiU 29 (2): 27)
2001 1 ex. Örskärssundet, Gräsö 27/10 (FiU 29 (2): 27)
2003 1 ex. (ungfågel) slätterna S Vendelsjön 11-19/1 och 28/2-2/3 (samt vid Yttergärde, Bälinge 19-20/1) (FiU 31 (2): 31)
2004 1 ex. Uppnäs tomtområde, Rådmansö 11/4 (FiU 32 (3): 24)


Årsfördelning (min. antal ex.) fr.o.m. 1970:


Månadsfördelning av observerade jaktfalkar i Uppland fr.o.m. 1970 (vissa individer förekommer i flera månader)
:


Kommentarer
:
Under perioden 1975-2004 observerades 20 obestämda storfalkar (pilgrimsfalk/jaktfalk/?) i Upplands rapportområde.
Den 2/6 1995 passerade en stor falk med tatarfalksutseende och remmar runt tarserna mot N förbi Svenska Högarna (FiU 23 (3): 29).
En obestämd storfalk sågs i området mellan Lilla Ultuna och Övre Föret 29/8 och 4-5/9 2001. Fågeln hade läderremmar runt tarserna och till utseendet påminde den om en tatarfalk (FiU 29 (2): 27). Kanske samma ex. ("..inte helt säkert bestämd tatarfalk..", "..en läderrem kunde tydligt ses runt benet.") mot SV Landsort (Sörmland) 7/10  (FiSt 31 (3): 41).


                                                                                                                    Åter...