Rrk (Regionala rapportkommittén)

Blå kärrhök (Circus cyaneus)

Förteckning över kända häckningar eller häckningsförsök:

1885   En insamlad äggkull från Hjälstaviken finns bevarad på Riksmuseet (Edelstam 1943)
1920
-talet
  Är sedan några år häckfågel vid Mälaren i Uppland, i närheten av Enköping (Rosenius 1939)
1939   Ett par gjorde häckningsförsök Hjälstaviken (Öhrn 1940)
1939   Ett par häckade sannolikt i närheten av Tämnaren (Mellquist 1943)
1942   Kronojägaren Englund fann vid Bennebo i Forsmarks socken den 29 juli 1942 två rovfågelungar, som av beskrivningen att döma inte kunnat vara annat än blå kärrhök. (Mellquist 1942)
1943   Ett bobyggande par Hjälstaviken. Försvann dock i början av maj (Fauna och flora 54: 253)
1958   Häckning konstaterades vid Sörsjön, Tämnaren (Lundin 1959)
1976   Häckningsförsök (bo funnet) i Ingensjön, Östervåla (FiU 4: 47, Aspenberg m.fl. 1977)
1979   Misslyckad häckning konstaterades i Nordmyrasjön, Tärnsjö (FiU 7: 64; Holmstedt 1986)


                                                                                                                    Åter...