Rrk (Regionala rapportkommittén)

Blåvingad årta (Anas discors) [0, 2]

Samtliga kända fynd:

1995 1 ex. (ad. hane) Ledskärsviken 30/4-1/5 samt 7/7 (FiU 23 (3): 20)
1998 1 ex. hane Ledskärsområdet 25-29/4 och trol. samma ex. vid Kogrundet, Harg 10/5 (FiU 26 (2): 20)


Kommentarer:
En hane som möjligen var hybrid mellan skedand och blåvingad årta sågs vid tre tillfällen i Angarnsjöängen, Vallentuna 25/4-1/5 1999 (FiSt 29 (3): 20).

                                                                                                                    Åter...