Rrk (Regionala rapportkommittén)

Rostand (Tadorna ferruginea) [minst 4, 39]

Samtliga kända fynd:

1854 1 ex. skjuten i Stockholms läns skärgård (landskap ej uppgivet) (Nilsson 1858)
1893 1 ex. Gillöga juli (Roth 1894)
1959 1 ex. (hona) Ledskär, Österlövsta 9/7 (Frycklund 1964)
1961 1 ex. Ledskär 30/4 och 1 hane (trol. samma) 1-21/5 (Frycklund 1964)
1962 1 ex. (hona) Ledskär 4/5 (Frycklund 1964)
1970 1 ex. Norrtälje hamn 15/8 (VF 30: 261-262)
1972 1 ex. mot S Hjälstaviken 14/5 (VF 32: 159)
1973 1 ex. (juv.) Stora Värtan, Djursholm 2/9-mitten av november (VF 33: 177)
1974 1 ex. (hona) Gorran, Holm 30/10-13/11 (VF 33: 182)
1974 1 ex. mot S Vendelsjön 24/11 (FiU 17: 149)
1977 1 ex. mot N i sädgåsflock Ekoln, S Uppsala 23/4 (FiU 5: 46)
1990 1 ex. sträckte förbi Rotebro 16/8 (FiSt 21: 108)
1990 2 ex. mot S förbi Svenska Högarna, Blidö 5/10 (FiU 18: 212)
1994 8 ex. Ledskär, Österlövsta 13/7 (FiU 22: 121-123)
1994 4 ex. Båtsmanshättan, Lidingö 26/7-4/8 (FiSt 25: 56 samt FiU 22: 122-123)
1994 1 ex. Ledskär 26-28/7 (FiU 22: 121-123)
1994 7 ex. Ledskär 29/7 (FiU 22: 121-123)
1994 3 ex. Hjälstaviken: 1 ex. 17/8, 2 ex. 19/8 och 3 ex. 20-29/8 (FiU 22: 121-123)
1995 3 ex. Ledskär 17/7 (FiU 23 (3): 18)
1995 1 ex. Hjälstaviken 30/7-28/8 (FiU 23 (3): 18)
1996 1 ex. strax N Stavsund, Skokloster 1/5 (FiU 24 (2): 14)
2001 2 ex. (1 par) Hjälstaviken 22/7-1/8 (FiU 29 (2): 18)


Kommentarer
:
Eftersom landskapstillhörigheten är osäker för 1854-fågeln, räknas antalen fynd före 1970 som "minst 4".


                                                                                                                    Åter...