Rrk (Regionala rapportkommittén)

Fjällgås (Anser erythropus) [9, >453]

Årssummeringar fr.o.m. 1996:

Samtliga kända fynd t.o.m. 1995 (117 ex.):

1931 1 ex. Hjälstaviken "ett par dagar" i slutet av maj (Olof Elofsson, i brev)
1942 2 ex. Hjälstaviken 17/5 (Allan Lundin, i brev)
1953 2 ex. rastade vid Ledskär 27/4 och 13/5 (VF 15: 134)
1960 4 ex. Örskär, Gräsö (Fåglar i Norduppland 15: 8)
1974 1 ex. mot S i en prutgåsflock, Skatudden, Väddö 9/10 (VF 34: 181)
1979 1 ex. Tisslinge, Östuna 22-23/4 (VF 39: 294)
1982 1 ex. (juv.) mot SV Funbo 10/9 (VF 42: 306)
1983 20 ex. (18 juv. + 2 2K) (ringmärkta) Skansen, Stockholm 15/10 (Lambart von Essen, i brev)
1984 2 ex. (ringmärkta 2K) Skansen 30/5 (Lambart von Essen, i brev)
1985 1 ex. (ad.) Vendelsjön 19/4 (VF 46: 413)
1985 1 ex. (ad. - ej ringmärkt) Haggård, Estuna 4/5 (VF 45: 388)
1986 1 ex. (ad.) Lövstaslätten, sydost Uppsala 28/4 (VF 47: 415)
1986 1 ex. Hjälstaviken 26/9 (VF 46: 381)
1986 4 ex. (juv. - ringmärkta) Skansen 5/10 (Lambart von Essen, i brev)
1986 1 ex. (ad.) Fysingen 6-13/10 (VF 46: 381)
1986 5 ex. (juv. - ringmärkta) Skansen 18/10 (Lambart von Essen, i brev)
1987 2 ex. (2K) (ringmärkta) Skansen 22/5 (Lambart von Essen, i brev)
1987 1 ex. (2K) (ringmärkt) Skansen 13/9 (Lambart von Essen, i brev)
1987 16 ex. (14 juv. + 2 2K) (ringmärkta) Djurgården 26/9 (Lambart von Essen, i brev)
1987 1 ex. funnen död Djurgården, Stockholm 4/11. Fågeln var utplanterad i P lpm sommaren 1987. (VF 47: 384)
1988 1 ex. (ad. - ej ringmärkt) Vendelsjön 11-24/4 (VF 48: 387)
1988 1 ex. (ad. - ringmärkt) Hjälstaviken 1-4/5 (VF 48: 387)
1989 5 ex. (ad. - ringmärkta) Lidingö 23/9 (Lambart von Essen, i brev)
1989 2 ex. (ad. - en ringmärkt) Lidingö 21/10 (Lambart von Essen, i brev)
1990 2 ex. (ad. - ringmärkta) Skansen 26/4 (Lambart von Essen, i brev)
1990 1 ex. (ad. - ringmärkt) Lidingö 6/6 (Lambart von Essen, i brev)
1990 2 ex. (ad. - ringmärkta) Djurgården 7/9 (Lambart von Essen, i brev)
1990 1 ex. (ad.) Järpebo, Tämnaren 6-20/10 (FiU 18: 210)
1990 3 ex. (ad.) Ledskär 11/10 (FiU 18: 210)
1991 1 ex. (subad. - ringmärkt) Hjälstaviken 23/4-4/5 (FiU 19: 179)
1991 1 ex. (ad. - ringmärkt) Djurgården 26/4 (Lambart von Essen, i brev)
1991 3 ex. (ad.) Skansen 15/5 (Lambart von Essen, i brev)
1991 1 ex. (ad. - ruggande fågel) Djurgården 11/7 (Lambart von Essen, i brev)
1991 3 ex. (subad. - ej ringmärkta) Hjälstaviken 27/7-24/8 (FiU 19: 79). Trol. samma individer sågs i Söderfjärden, Södermanland 14/9 (Fåglar i Södermanland 25: 29)
1991 1 ex. (ad.) Edsberg, Sollentuna 15/8 (Lambart von Essen, i brev)
1991 4 ex. (1 ad. + 1 subad. + 2 juv. - samtliga ringmärkta) Ledskär 15/9-12/10 (FiU 19: 179). Förmodligen samma fåglar sågs på Gotland 16/10 (VF 51(7-8): 37)
1993 1 ex. (ad. - omärkt) Hjälstaviken 26-29/4. Sågs para sig med bläsgås! (FiU 21: 142)
1993 4 ex. (2 ad. varav en ringmärkt + 2 2K) Angarn 27-30/4 (FiSt 24, nr 1)
1993 1 ex. (ad.) Hjälstaviken 28/8-25/9 (FiU 21: 142)
1994 1 ex. Hjälstaviken 12/4 (FiU 22: 119)
1994 1 ex. mot NO i en sädgåsflock, Björn 21/4 (FiU 23 (3): 16)
1994 3 ex. (ad. - två färgmärkta) Djurgården 26/4-15/5 (Lambart von Essen, i brev)
1994 1 ex. rastade Ledskärsviken 23/5 (FiU 23 (3): 16)
1994 1 ex. (ad.) Ladugårdsgärde, Djurgården 8-27/10. Fågeln var märkt med svart plastring runt vänster ben. (FiSt 25: 54-55)
1995 1 ex. (ad.) Landsberga, Biskops-Kulla 19-21/3 och samma individ O Frösthults kyrka 25-26/3 (FiU 23 (3): 16)
1995 1 ex. (ringmärkt 2K) Landsberga 19/3 och samma individ Giresta 3-22/4 (FiU 23 (3): 16)
1995 1 ex. (ad.) Ledskär 29/4 (FiU 23 (3): 16)
1995 1 ex. mot NO i sädgåsflock Kinnsta, S Länna, Almunge 30/4 (FiU 23 (3): 16)


Kommentarer:
Troligen så härstammar samtliga gäss fr.o.m. 1981 från jägarförbundets fjällgåsprojekt.

Under perioden 2000-2004 har inga utplanteringar skett inom Projekt Fjällgås.

Nya uppgifter avseende 1 ex. Hjälstaviken 11/5 1980 (VF 40: 471) medför att denna observation anses osäker och förväxling med bläsgås kan ej uteslutas.

                                                                                                                    Åter...