Rrk (Regionala rapportkommittén)

[Större flamingo] (Phoenicopterus roseus) [3, 2]

Samtliga kända fynd:

1956 1 ex. Fågelsundets fiskeläge, Hållnäs, 22-23/9 (Allan Lundin, i brev)
1960 1 ex. vid kusten av norra Uppland hösten 1960 (Curry-Lindahl 1963)
1963 1 ex. Fysingen, SO Märsta 27/10 (VF 30: 256)
1992 1 ex. (ad. roseus) Ledskär 17-28/10 (FiU 20: 130)
1994 1 ex. (roseus) Kallrigafjärden, Forsmark 13/5 resp. Asphällskulten, Forsmark 14/5 resp. NO Lövfjärden, Häverö 14/5 (FiU 22: 117)


Kommentarer:
Sannolikt förrymda fåglar. Rastillhörighet (roseus eller ruber) okänd med undantag av Ledskärsfågeln 1992 och Forsmarksfågeln 1994 som båda tillhörde den europeiska rasen roseus. I samband med fyndet i norra Uppland 1960 lär en fågel ha rymt från Furuviks djurpark vid Gävle.
En obestämd flamingo (Ph. ruber el. Ph. chilensis) uppehöll sig vid Kalmarsand, Bålsta, 8/11 1982 (FiU 10: 92). Enligt tidningsartikel i Dagens nyheter (19/11 1982) sågs en flamingo, sannolikt samma individ, vid Lillsjön i Kungsängen vid samma tidpunkt (förväxling av lokal?). Artikeln i Dagens nyheter påpekade att en flamingo rymt från Eskilstuna zoo hösten 1982. Vid Älgeby, 8 km NO Össeby-Garns kyrka, sågs 2 ex. (troligen Ph. chilensis) flyga mot väster 22/5 1993 (Erik Renman).


                                                                                                                    Åter...