Rrk (Regionala rapportkommittén)

Rördrom (Botaurus stellaris)

Antal revirhävdande hanar fr.o.m. 1970:


n=1541

Kommentarer
:
Uppgifter saknas från Upplandsdelen av Stockholms rapportområde 1970-1975 och från Upplands rapportområde 1970-1972.

Bilder

                                                                                                                    Åter...