Rrk (Regionala rapportkommittén)

Svartnäbbad islom (Gavia immer) [1, 22]

Samtliga kända fynd:

1923 1 ex. sköts Frössvik, Stora Värtan 14/6 (Lönnberg 1923 enl VfN s. 2158)*
1976 1 ex. (ad.) Skatudden, Väddö 30/9 (VF 37: 73)
1976 1 ex. Svenska Högarna 10/10 (VF 37: 73)
1978 1 ex. (ad.) Karskär, Söderarm 12/5 (VF 39: 36)
1980 1 ex. (ad.) Svenska Högarna 26/5 (VF 40: 492)
1985 1 ex. (ad.) Rönnskärs udde, Väddö 6/8 (VF 46: 311)
1988 1 ex. Skatudden 29/4 (VF 48: 450)
1991 1 ex. (ad.) rastade vid Björn, Hållnäs 22/9 (VF 51 (7-8): 19)
1993 1 ex. (ad.) mot S Skatudden 22/10 (FiU 21: 135)
1994 1 ex. (ad. i sommardräkt) mot S Skaten, Björkö-Arholma 21/9 (FiU 22: 114)
1995 1 ex (3K) mot N Örskär 30/4 (FiU 23 (3): 7)
1997 1 ex. (juv.) mot SV Björn 26/9 (FiU 25 (2): 6)
1997 1 ex. (2:a vinderdräkt) Björn 8/11 (FiU 25 (2): 6)
1998 1 ex. (trol. 2K) Örskär 25/9 (FiU 26 (2): 6)
1999 1 ex. (juv.) passerade Skatudden 21/9 (FiU 27 (2): 7)
1999 1 ex. (ad.) mot O Billudden 9/10 (FiU 27 (2): 7)
2000 1 ex. Örskär 7/5 (FiU 28 (2): 6)
2000 1 ex. (ad.) sommardräkt rastade Rönnskärs udde 16/9 (FiU 28 (2): 6)
2002 1 ex. sträckande Horssten, Värmdö 7/5 (FiSt 32 (3): 19)
2002 1 ex.  mot NO Horssten, Värmdö 20/5 (FiSt 32 (3): 19)
2002 2 ex. (ad.) sommardräkt tillsammans mot SO Långsandsörarna, Älvkarleby 22/9 (FiU 30 (2): 8)
2004 1 ex. (subad.) rastade Grisslehamn 12-16/12 + Rönnskärs udde 29/12 och 31/12 (FiU 32 (3): 17)


Månadsfördelning:


                                                                                                                    Åter...