UOF (Upplands Ornitologiska Förening)

(Aktuellt)

Kontakta oss gärna!

UOF är till för Dig, därför är det viktigt för oss att veta vad Du tycker.

Kontakta oss gärna!

e-post: info@uof.nu

telefon: 0730-48 34 49

postadress:
Upplands Ornitologiska Förening

Box 59
S-751 03 UPPSALA

Ordförande Tomas Kjelsson

 

Vart vänder Du Dig om...?

…om du vill veta mer om fågelinfluensan:
läs här eller kolla här.

…om du ej fått medlemstidningen
: medlem@uof.nu

…om du bytt adress eller har några medlems-/prenumerationsfrågor:
medlem@uof.nu

…om du hittar en skadad fågel:  Kontakta Katastrofhjälp för fåglar och vilt på 08-510 251 21 alt. 070-495 53 58, eller Smådjurskliniken (Universitetssjukhuset Ultuna) på 018-67 26 80

…om du hittar en fågelunge: Kontakta Katastrofhjälp för fåglar och vilt på 08-510 251 21 alt. 070-495 53 58, eller Smådjurskliniken (Universitetssjukhuset Ultuna) på 018-67 26 80

…om du hittar en fågelring: Tejpa fast den på ett papper, anteckna ringens nummer, var och när den hittats och skicka detta till:
Ringmärkningscentralen
Naturhistoriska riksmuséet
Box 50007
104 05 Stockholm
För mer information, se RC´s webbsida.

om du ser ett misstänkt eller pågående miljöbrott: ring till Polisens Miljöbrottsjour 0702-21 21 00. Till miljöbrott räknas även olaga jakt och fågelskyddsärenden.

…om du hittar Statens vilt: Kontakta polisen. Döda djur skickas till Naturhistoriska riksmuséet, men kontakta dem först på 08-666 40 00. Läs mer.

…om du hittar en sällsynt fågel: Rapportera den på Club 300´s telefonsvarare (kostnadsfritt); 020-76 80 30 och Stockholm Birdline på 08-500 317 45

…om du hittar en färgmärkt fågel:
  1. Märkta fjällgäss rapporteras till Bo Fagerström, Dalgatan 10, 824 42 Hudiksvall.
  2. Märkta sångsvanar kan du prova att rapportera till pah@naturraadet.dk eller bjl@dmu.dk. För knölsvanar är det adressen jok@dmu.dk som gäller.
  3. Färgmärkta vadare (framförallt Rödspovar) kan du rapportera till wsg@bto.org eller SJBatHOME@aol.com. Om rödspoven har två färgringar på vänster ben, och en vanlig och en färgad ring på höger, så mailar du Tomas Johnasson.
  4. Vita storkar med färgade ringar, rapporteras till staffan@skanesdjurpark.se
  5. Färgmärkta gäss rapporteras till Leif Nilsson på Ekologihuset i Lund leif.nilsson@zooekol.lu.se
  6. Beträffande tranor - läs här

Bra länk i ämnet: http://www.cr-birding.be/

Ange alltid mesta möjliga fakta då du rapporterar om en färgmärkt fågel. Sitter ringen/ringarna på halsen eller benen? Vilken färg har ringen/ringarna? Vilken ring sitter på vilket ben och vilken ring sitter överst respektive underst? Var och när såg du fågeln? Vad gjorde den och vilka fåglar sällskapade den med?

...om du vill sätta upp fågelholkar - läs här

...om inget av ovanstående gav dig svar:
info@uof.nu eller 0730-48 34 49

                                                                                                                    Åter...