Nyheter/Hem
Kontakta hemsidan!

[sidan skådas bäst med 800x600 el. mer]

Härfågel
foto: Ulf Florman ©

Upp-X 2008

Svalan (obsar)

Svalan (rapp.)

Svalan (bilder)

Härfågel Danmark
Nästa exkursion Nästa inneträff

 

08-03-06 Nya hemsidor
Vi provkör UOF:s nya hemsidor: se http://www.uof.nu/.

08-03-19 Årsmöte + föredrag om vitryggen (ons 26 mars).
UOF:s årsmöte (ca en timme), dagordning finns här (PDF).
Hur ska det gå för vitryggen i framtiden?: Föredrag med Kristoffer Stighäll, projektledare för SNF:s arbete med att rädda den vitryggiga hackspetten.
Ingen föranmälan behövs och vi bjuder på fika i pausen mellan årsmötet och föredraget.
Plats: EBC Norbyvägen 18
Tid: kl.18:30-ca 21:30.
Välkommna!
Styrelse.

08-03-22 Nya bilder i galleriet

08-03-18 Möte UOF och Länsstyrelsen 2 april UOF har fått en inbjudan från Länsstyrelsen om en informationsträff den 2 april gällande deras punktdatabas för rödlistade arter. De har behov av att få in mer material om rödlistade fåglar i databasen. De behöver även hjälp från skådare med att försöka inventera vart det häckar kungsörnar i Uppland. Tycker du detta är viktiga frågor och vet med dig att du kan bidra med information om detta eller vill hjälpa till att bidra till detta så läs följande inbjudan från Länsstyrelsen (PDF).

Vi hoppas att så många som möjligt kommer på denna informationsträff eftersom vi anser att ett samarbete med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen är viktigt för fågelskyddet i vårt län.

Tomas Kjelsson
Ordförande

08-03-17 Stjärtmesar vid talgbollar i Uppsala: bilder tack vare Håkan Johansson finns i galleriet.

08-03-13 Spetsbergsgås i Hjälstaviken - från Skottland!: en bild tack vare Lars-Olof Karlsson finns i galleriet.

08-03-11

08-03-08 Sparvuggla och sångsvan vid Jönsbolssjön: bilder tack vare Tomas Kjelsson finns här.

08-03-07 Fågelutflykter i Stockholms skärgård Vill ni följa med på M/S Joséphine under våren tillsammans med StOF? Kolla här (PDF).

08-03-06 Sädgäss vid Hjälstaviken: en bild tack vare Ulf Florman finns här.

08-03-03 Uggleexkursionen den 8 mars är fullbokad hälsar Mattis.

08-02-26 Krickan vid Kungsängsbron: bilder finns här.

08-02-22 Sparvhök vid Långtora: bilden finns här.

08-02-18 Biotopia Holkverkstad mot bostadsbrist: stafettsmyckning av fågelholkar på Biotopia. Mer info finns här (PDF).

08-02-14

08-02-08 Uppländskt vinterfågelrally Sammanställningen samt bilder och berättelse från Småpågarna finns här.

08-02-03 Uppländskt vinterfågelrally Vinnaren i tävlingen var Nilgåsens vänner med 65 arter. Gröna delen vanns av MK Tjockfot med 43 arter. Grattis! Hela tävlingen gav 90 arter. Bilder, berättelse finns här.

08-02-01 Fågelguidekurs 14-16 mars! Från Anders Arnell kommer nu detaljerad information om en kurs i fågelguidning. Välkomna med ansökan - sprid gärna informationen! För er som inte fått detta tidigare kan ansökningstiden utsträckas till den 15 februari. Läs mer om kursen här (PDF), blankett här (PDF).

08-01-31 BIOTOPIA Biologiska museet i Vasaparken i Uppsala har nu öppnat som Biotopia. Museet har moderniserats upp med ett café och samlingsal samt en ny entré. Inne i Biotopia finns det flera olika montrar med uppstoppade djur och fåglar i sina miljöer med en realistisk ljudbild till varje monter. Här kan man enkelt ta med barn och ge dem en inblick i våra fåglar. Mer information om djuren och fåglarna finns på datorer i museet.

Vi kommer att samarbeta med Biotopia på olika sätt. UOF kommer att börja med att helgen före och efter sportlovet samt under själva sportlovet befinna sig där. Vi kommer att berätta om fåglar och fågelskådning samt visa olika typer av holkar. Här finns verkligen chansen att locka fler till föreningen, framförallt ungdomar. Vill du vara med som representant för föreningen så kontakta info@uof.nu. Vi behöver fler som hjälper till.

Broschyren finns här (PDF).

08-01-23 Fältstationen Rördrommen samordnar örnräkning Årets örnräkning vid Mälaren är lördagen den 1 mars. Vill du ställa upp och vara med? Läs mer här (PDF), karta här (PDF).

08-01-21: SUCÉEN FORTSÄTTER
Nu är det dags för Sveriges Ornitologiska Förenings (SOF) årliga vinterfågelräkning kallad "Vinterfåglar inpå knuten". Förra året blev detta väldigt uppmärksammat i medier och SOF fick in runt 11 250 rapporter. I år gäller det att räkna fåglar vid mataren hemma på tomten mellan den 25-28 januari.

Rapportera sedan in dessa till SOF före den 15 februari. Helst genom deras elektroniska blankett men det går även att skicka in en blankett som kan laddas ned från deras hemsida. Läs mer här.

SOF lottar ut fina priser bland insända svar. Resultatet presenteras i tidskrifterna "Vår Fågelvärld" och "Fågelvännen" samt på deras hemsida.

08-01-21 Uppländskt vinterfågelrally lör 2 feb Anmälan är nu stängd, men det går att ändra laget: skicka epost till artrace@uof.nu. Listan över anmälda lag finns här.

08-01-20 Stenknäck i Bålsta Göran Haglund hittade denna stenknäck utanförr sin ytterdörr mitt i Bålsta ... i Galleriet.

08-01-16 Ikke fågel Mård i Uppsalas Stadsskogen tack vare Kenth Kärsrud i Galleriet.

08-01-11 Inventera fåglar i Norrland i sommar! Se här (PDF).

08-01-04

 • Göran Haglund har vid ett flertal tillfällen i nov-dec observerat en nötkåka i centrala Bålsta. Bilden finns här.
 • Upp-X 2008 har kommit igång: see Upp-X sidan.

07-12-13 FiU 2007 nr 4 Omslag och innehåll finns nu här.

07-11-25 Nattskärra bilder Konstaterad häckning vid Rossholm tack vare Barbro Sjölin-Nilsson i Galleriet.

07-11-25 Utställning Hans T. Forsberg ställer ut Fåglar som konst. Sista utställningen för året. Passa på att hitta lämpliga julklappar med värde som varar. Plats: Föreningslokalen, Ritargatan 6, Uppsala Tid: Söndag 2 dec 2007 kl. 11.00-18.00 Man bjuder på glögg och pepparkakor. Se även denna fiskgjuse.

07-11-10 Vårens program Alla UOF:s exkursioner våren 2008 - se Uteprogrammet.

07-11-05 Vinter fågelmatning Bästa tipsen för fågelbordet i vinter från Martin Tjernberg - läs mer i UNT.

07-10-31: PROJEKT VITRYGGIG HACKSPETT Här följer ett viktigt upprop från vår ordförande och fågelskyddsgruppen gällande vitryggig hackspett. Ta tillfället i akt att göra något som kanske har stor betydelse för att projekt vitrygg skall kunna lyckas.

Kristoffer Stighäll är projektledare för Naturskyddsföreningens arbete med att rädda den vitryggiga hackspetten. När UOFs fågelskyddsgrupp hade sitt senaste möte så informerade Kristoffer oss om projektet samt bad om hjälp från föreningen.

I början på 2008 skall det börja diskuteras fram ett nytt fyrårigt åtgärdsprogram för vitryggig hackspett. Detta program skall sedan gälla från 2009. Varje län som är berörda av projektet skall ta fram minst tio områden som kan bli inplanterings- eller spridningsområden för vitryggig hackspett. Den hjälp som Naturskyddsföreningen behöver från oss i Uppland är att plocka ut minst tio sådana områden främst i norra Uppland. Som ungefärlig gräns sätts vägen från Uppsala mot Hallstavik och norrut men observera att detta inte är en absolut gräns.

Därför ber vi alla skådare i Uppland att komma med förslag på områden till detta. Vi behöver även hjälp med att besöka tänkta områden och översiktsbedöma dem. Vi kan inte och skall inte heller ta fram det slutliga förslaget men vi måste hjälpas åt att ge en del förslag till projektet som de kan arbeta vidare med.

Följande kriterier gäller för optimalbiotoper:

 • 100 hektar lövskog. Observera att den inte måste vara sammanhängande. Enligt Kristoffer kan vitrygg flyga flera kilometer från boplats för att födosöka.
 • 75% lövträd (där trivialträd som björk, al och asp dominerar)
 • 80 år i snittålder gärna med en bred åldersfördelning
 • 20 m3 döende och död lövved per hektar men detta går också att skapa i framtiden.

  Målet är att 100 ha optimalbiotop skall finnas inom ett ca 500 ha stort område. Ett sånt område bedöms kunna hysa häckande vitryggiga hackspettar.

  Bra områden finns förmodligen runt sjöar, vattendrag, översvämningsmarker i skog och våtmarker där det finns gott om lövskog.

  I Finland har de lyckats bra med att välja ut områden och bearbeta dem, bland annat genom att ta bort konkurrerande gran. Där har vitryggig hackspett börjat öka i antal så det finns möjligheter att göra något åt situationen.

  Tag kontakt med fågelskyddsansvarige Mikael Malmaeus som skall samordna detta genom mail mikael.malmaeus@afconsult.com eller telefon 0703-05 14 53. Diskutera med honom om du vill tipsa om ett område eller om du vill hjälpa till med att åka och titta på områden som vi redan nu har på förslag. Det går också bra att maila på info@uof.nu. Skicka gärna information om området samt en karta och/eller bilder.

  07-11-03 Nya bilder

  • Av varfågel (Ulf Florman) och svanar (Martina Andersson) finns nu i Galleriet.
  • Mer Hjälstaviken bilder tack vare Bo Bengtson finns här.

  07-10-26 Program och bilder

  • Fågelvandringar i Uppsala 2008 - se Uteprogrammet.
  • Nya bilder av blå kärrhökar och rapphöns (Ulf Florman), mindre korsnäbbar (Kenth Kärsrud) och svarta fasaner (Jan Ryding) finns nu i Galleriet.

  07-10-15 Tornfalk bilder I Galleriet från Ulf Florman.

  07-10-07 Ny bild Utsikt av Hjälstaviken från Kvarnberget tack vare Bo Bengtson finns här.

  07-09-28 Program nyheter

  • UOF:s exkursionen till Björn den 14:e okt är fullbokad hälsar Weine.
  • Inneträff Södra Sibirien och Mongoliet - 21 nov (nytt datum) med Micke Malmaeus som berättar & visar bilder från sina två resor i området. Se Inneprogrammet.

  07-09-11 Svartpannad törnskata Bälinge! Upptäcktes av Johan Södercrantz den 8:e sept, och kvar idag 11:e. Upptäckarberättelse finns här (PDF). Bilder i Galleriet här.

  07-09-10 Härfågel Danmark! Har även setts för 14 dagar sedan. Höll till i trädgård vid Stora Söderby, första gården efter infarten från gamla Norrtäljevägen mot Mora stenar - skyltat Nyby/Söderby (info från Svalan). Verkar vara mycket skygg... Bilder i Galleriet från Ulf Florman.

  07-09-09 Flygande bilder I Galleriet från Ulf Florman (fiskgjuse, tornfalk).

  07-08-30 Nya bilder I Galleriet från Ulf Florman (korp, tornfalk).

  07-08-29 Olika nyheter

  • I mitten av september organiseras för tredje gången en tran grågåsinventering i Sverige. Om du vill hjälpa läsa mer här (PDF).
  • UOF:s exkursionen till Björn den 14:e okt är fullbokad hälsar Weine.
  • Ny bild - på blåhake tack vare Torbjörn Sjölin - i Galleriet.

  07-08-22 Exkursioner hösten 2007 Här.

  07-07-13 - 14 Nya bilder av nya fåglar från Skutskär

  Per Johan Ulfendahl har skådat mycket de senaste åren vid Skutskärsverken, och hittade många fina fåglar. I år har det varit den bästa hittills. Han och Oskar Löfgren hittade en tereksnäppa (Upplands 6:e) den 6:e juli, sedan en ökenpipare den 9:e juli (Upplands 1:e). Bilder (från Frederik Bondestam, Peter och Michael Bergman) finns i Galleriet.

  07-07-12 Nya bilder

  På svarttärnor från Vendelsjön tack vare Curre Johnsson - i Galleriet.

  07-06-04 Upplands första fältsångare!

  07-06-03 hittade Anders Haglund och Måns Grundsten en fältsångare vid Horssten. Fågeln var svårsedd i vass och buskar vid öns västra delen.

  Bilderna finns i Galleriet.

  07-02-28 Fågelvandringar i Uppsala 2007!

  Läs mer här (PDF)

  06-04-16 Enklare att kontakta UOF!

  Det har nu blivit ännu enklare att komma i kontakt med rätt avdelning inom UOF. Varje "funktion" har fått varsin e-postadress.
  Vill du komma i kontakt med:
  UOF:s styrelse/ordförande: info@uof.nu
  Medlemsskap/kassör: medlem@uof.nu
  Redaktionen: redaktör redaktionen@uof.nu layout layout@uof.nu
  Shoppen: shoppen@uof.nu
  Hemsidan: webmaster@uof.nu
  Adresserna finns även på resp. sida på hemsidan.