UOF logo Upplands Ornitologiska Förening

Program

Har du tips/förslag på intressanta inneträffar och exkursioner? Tveka inte att höra av dig till någon i programgruppen!

Varmt välkomna, hälsar

Mattis Jansson 0708-83 84 84
Gunnar Ehrenroth 018-26 12 26
Lena Krogh 018-55 40 33


Vårprogrammet (2013)

UOF:s vårprogram 2013 finns här (PDF)

Webmaster ( 25.jan.13 )